Kvalitet

Evropska nagrada za kvalitet (EFQM) i IMS

Autor: Marija Šaš

seminarski rad, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, 2011. godina

PREUZMITE

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet