Kvalitet

Integrisani sistemi menadžmenta u malim i srednjim preduzećima

  Autor: Dr Dragan Rajković

 doktorska disertacija, Mašinski fakultet u Kragujevcu, Univerzitet u Kragujevcu, 2010. godina

PREUZMITE

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet