Kvalitet

Interne provere - zahtev standarda, obaveza proveravača, korist organizacije (tri različita pogleda na jedan zahtev standarda ISO 9001:2008)

 Autor: Dragan Marković

 stručni rad, Nedelja kvaliteta, 2011. godina

PREUZMITE

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet