Kvalitet

ISO 27001:2005 - potreba ili obaveza

 Autor: Dragan Marković

 stručni rad, Svetski dan kvaliteta, 2011. godina

PREUZMITE

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet