Kvalitet

Kompatibilnost sistema menadŽžmenta energijom, kvalitetom i zaŠštitom Žživotne sredine i mogućnost njihove integracije

   Autori: Vojislav Božanić i Bojana Jovanović

   VI MEĐUNARODNI FORUM O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE Novi Sad, oktobar 2012

PREUZMITE

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet