Kvalitet

Lideri u organizaciji u skladu sa zahtevima SRPS ISO 9001 2015

Autor: Zdravko Erdeljan

septembar 2016. godine

PREUZMITE

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet