Kvalitet

Sistematičnost u prikazu i pristupu dokumentovanom sistemu menadžmenta organizacije

Autori: Zdravko Erdeljan

oktobar 2017. godine

PREUZMITE

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet