Kvalitet
Filter
Prikaz # 
Obuka: Interni proverivač za IFS standard verzija 6.1 - AGG
Seminar: A – TQM and Kano Model focused on Customer Delight beyond Customer Satisfaction - BV Slovenija
Obuka: Validacija, verifikacija i merna nesigurnost uzorkovanja - IBI
SGS - plan obuka za mart 2019. godine
Obuka: Lean proizvodnja (radionica 2 dana) - Q-System i 3ZEN
Novi termini za obuke u mesecu martu - IBI
Plan obuka za mesec mart 2019. - Q Expert Consulting
Plan obuka za prvi kvartal 2019. - BV
IBI - tromesečni plan obuka za sertifikovane i akreditovane organizacije
Plan obuka za februar-mart 2019. - SIQ
Obuka: ISO 13485:2016 Zahtevi standarda - SIQ
Obuka: Predstavljanje međunarodnog standarda menadžmenta rizikom, ISO 31000:2009 i metode analize rizika u okviru zahteva standarda menadžmenta kvalitetom ISO 9001 :2015 - TUV Rheinland
SGS - plan obuka za jun 2016.godine
Kurs: PECB ISO 9001:2015 tranzicija - ADQM
Set obuka u junu - TUV Rheinland
Kurs: PECB ISO 14001:2015 tranzicija - ADQM
Tematski skup: Važnost uloge lanca nabavke u izgradnji održivog poslovanja - DNV GL
Dve obuke: Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015 i Menadžer za QMS, EMS i OH&S - Q Expert
Obuka: LMR menadžment higijene - Mikrobiologija i zakon o hrani
Dve obuke: Predstavljanje GAP analize, FMEA i Pareto analize i Izmene standarda ISO 9001:2008 i prelazak na novu verziju standarda, ISO 9001:2015 - TUV Rheinland
Seminar iz oblasti EMC - u okviru svečanog otvaranja semianehoične elektromagnetske komore - SIQ
TMS Akademija objavila plan obuka za mesec jun 2016.god.
Set obuka u maju - TUV Rheinland
TMS Akademija objavila plan obuka za mesec maj 2016.god.
Dvodnevni informativno-instruktivni seminar „Izmene standarda ISO 9001:2015“ - Dr Nigel H Croft - ITC
Dve obuke: ISO 9001:2015 - Tranzicioni kurs za vodeće ocenjivače i Kurs za interne proveravače (za više standarda) - Q Expert
Plan obuka za maj - BV
Dve obuke: ISO 14001:2015 Zahtevi standarda i njihova primena i standard ISO 9001: 2015 – Analiza i razumevanje konteksta organizacije - SIQ
Kurs: Interni proveravači sistema menadžmenta (prema standardu ISO 9001:2015) - ADQM
SGS - plan obuka za maj 2016.godine
Obuka: Sistematsko poboljšanje poslovnih procesa i proizvoda primenom "6 Sigma" i "Lean" - Q System
Kurs: Interni proveravači sistema menadžmenta kvalitetom (prema standardu ISO/IEC 27001:2013) - ADQM
Webinar: Monitoring, measurement, analysis, and evaluation performance in ISO 45001 - ADQM
Seminar: Upravljanje rizicima u privrednim društvima - standardi i dobra praksa - TMS CEE
Kurs: Interni proveravači sistema menadžmenta kvalitetom (sa standardom ISO 9001:2015) - ADQM
Set obuka u aprilu - TUV Rheinland
Dve obuke: Zahtevi standarda ISO 9001:2015 i njihova primena i Standard ISO 14001: 2015 Tranzicija - SIQ
SGS - plan obuka za april 2016.godine
Kurs: Prelazak na novu verziju standarda ISO 9001:2015 - TUV Rheinland
Set informativno - instruktivnih petodnevnih seminara na Tari - IIS ITC
Kurs: Interni proveravači sistema menadžmenta (sa standardom ISO/IEC 17025) - ADQM
Webinar: Struggling with your EMS or ISO 14001:2015? ISO 14004 is here. - BSI
Konferencija "Šta jedemo?" - TMS CEE
Kurs: Klinička evaluacija i analiza rizika za medicinske proizvode - DNVGL
Kurs za interne proveravače za sisteme prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007 - TUV Rheinland
ISO 50001:2011 EnMS IRCA course - EnMS konverzioni kurs za proverivače - BV
Dve obuke: Upravljanje alergenima u sistemu bezbednosti hrane i IRCA ISO 9001 :2015 tranzicioni kurs za sertifikovane auditore - TUV Rheinland
Kurs: Standard ISO 9001: 2015 - Tranzicija - SIQ
SGS - plan obuka za mart 2016.godine
Nedelja kvaliteta 2016

Oni će Vas oceniti

****64. EOQ Kongres*** Svetski kongres kvaliteta *18-19.6.2020, Beograd*

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet