Kvalitet

Obuka: Predstavljanje međunarodnog standarda menadžmenta rizikom, ISO 31000:2009 i metode analize rizika u okviru zahteva standarda menadžmenta kvalitetom ISO 9001 :2015 - TUV Rheinland

Sertifikaciono telo TUV Rheinland, u Beogradu 29.  i 30. juna 2016. godine organizuje obuku Predstavljanje međunarodnog standarda menadžmenta rizikom, ISO 31000:2009 i metode analize rizika u okviru zahteva standarda menadžmenta kvalitetom ISO 9001 :2015.

 

Nastavni program:

• Intencije standarda ISO 31000:2009
• Predstavljanje standarda
• Definicije primenjenih termina u standardu ISO 31000:2009 i tumačenje
• Principi i okvir upravljanja rizikom
• Proces upravljanja rizikom
• Praktična primena standarda ISO 31000:2009, metode i tehnike za određivanje verovatnoće postizanja ciljeva i rizika
• Standard ISO 31010
• Prikaz tehnika : Brain storming, strukturirani intervju, Delphi metod, ček liste, analiza korena uzroka, analiza vidova grešaka i efekata – FMEA, analiza stabla događaja, analiza uzroka i posledica, Analiza stabla odlučivanja, simulacija Monte Carlo, Bayesova teorija, analiza troškova i koristi – cost benefit analysis CBA i drugo
• Prednosti i ograničenja primene pojedinih tehnika
• Predstavljanje zahteva za analizom rizika u standardu ISO 9001 :2015
• Struktura potrebnih analiza rizika po pojedinim segmentima standarda ISO 9001 :2015
• Određivanje pogodnih metoda za analizu pojedinih vrsta rizika
• Razrada i primena jednog modela za analizu i ocenu rizika


Ciljna grupa:

Obuka je namenjena kvalifikovanom osoblju koje radi u sistemima menadžmenta, konsultantima, proveravačima i svima onima koji žele da prodube svoja znanja u ovim oblastima.

Mesto održavanja obuka: Beograd, Kosovska 10/VI

Vreme održavanja obuka: od 9 do 16 h.

Sertifikat:

Nakon obuke TÜV Rheinland Intercert d.o.o. će izdati kandidatima validan sertifikat, kao potvrdu učešća na obuci.

Cena: 10.000 dinara po danu obuke + PDV.

 

Kontakt:
Ljiljana Tišma Mandić
Mob: +381 63 106 33 80
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Oni će Vas oceniti

****64. EOQ Kongres*** Svetski kongres kvaliteta *18-19.6.2020, Beograd*

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet