Kvalitet

Kurs: Interni proveravači sistema menadžmenta (sa standardom ISO/IEC 17025) - ADQM

Consult ADQM d.o.o.Konsultantska kuća Consult ADQM organizuje u periodu od 21 do 22. 04. 2016. dvodnevni kurs "Interni proveravači sistema menadžmenta (sa standardom ISO/IEC 17025)".

 

Kurs je namenjen svim zaposlenima u laboratorijama, kako za ispitivanje, tako i za etaloniranje, koji učestvuju u aktivnostima vezanim za sistem menadžment.

Tokom kursa, kroz praktične vežbe simulacije provere, naučićete kako da planirate i sprovodite interne provere u laboratoriji. Takođe, upoznaćemo Vas sa osnovnim principima internih provera i tehnikama.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju ocenjivanja osposobe za sprovođenje internih provera.
Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025:2005.

Kome je kurs namenjen

Rukovodiocima laboratorija, osobama zaduženim za sistem menadžmenta, osobama odgovornim za nabavku, kao i ostalim zaposlenima koji će biti uključeni u proces sprovođenja internih provera u laboratorijama.

Način rada

Ovaj dvodnevni i trodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama.

Trajanje kursa: 2 dana

Ovde vam se nalaze linkovi za PrijavuProgram kursa i Brošuru.

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet