Kvalitet

Kursevi: Revizija standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 - QA Center

Quality Austria CenterSertifikaciono telo QA Center je odredilo datume kurseva "Revizija standarda ISO 9001:2015 - sistem kvaliteta" i "Revizija standarda ISO 14001:2015 - životna sredina", koji se održavaju u Beogradu.

 

1. Revizija standarda ISO 9001:2015 - sistem menadžmenta kvaliteta

Dvodnevni seminar na temu revizije standarda ISO 9001:2015 pruža priliku organizacijama da na bolji način prilagode svoj sistem menadžmenta kvaliteta zahtevima standarda. Novi elementi odslikavaju modernu praksu i načine rada u menadžmentu i fokusiraju se na rezultate kao i na učinke u sistemu kvaliteta. Tokom radionica na ovom kursu razvijaju se pristupi za implementaciju i diskutuje se o primerima i pitanjima na ovu temu.

Datumi (Četiri grupe):

  -  11.-12.02.2016.

  -  21.-22.04.2016.

  -  01.-02.09.2016.

  -  14.-15.12.2016.

Mesto: Kneza Miloša 12, Privredna komora Beograda

Više informacija i način prijave možete pogledati ovde.

 

2. Revizija standarda ISO 14001:2015 - sistem menadžmenta životne sredine

 

Jednodnevni seminar - Glavna novina koju donosi ova verzija jeste izmenjena struktura teksta, koja je posledica usaglašavanja strukture ISO standarda za sisteme menadžmenta prema Prilogu SL iz ISO/IEC Direktiva, Deo 1. Na taj način značajno se olakšava integracija različitih sistema menadžmenta i to zahvaljujući ujednačenoj strukturi, identičnom ključnom tekstu, zajedničkim terminima i definicijama. Tokom radionica na ovom kursu razvijaju se pristupi za implementaciju i diskutuje se o primerima i pitanjima na ovu temu. 

Datumi (Četiri grupe):

  -  04.03.2016.

  -  03.06.2016.

  -  20.09.2016.

  -  28.11.2016.

Mesto: Kneza Miloša 12, Privredna komora Beograda

Više informacija i način prijave možete pogledati ovde.

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet