Kvalitet

Dve obuke: Upravljanje alergenima u sistemu bezbednosti hrane i IRCA ISO 9001 :2015 tranzicioni kurs za sertifikovane auditore - TUV Rheinland

Sertifikaciono telo TUV Rheinland  u martu 2016. godine organizuje dve obuke i to 16.03.2016. godine "Upravljanje alergenima u sistemu bezbednosti hrane" u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom Beograd-Zemun i 17.-18.03.2016 "IRCA ISO 9001 :2015 tranzicioni kurs za sertifikovane auditore".

 

1. Upravljanje alergenima u sistemu bezbednosti hrane

Datum: 16.03.2016.godine

Cilj ove obuke jeste da se polaznici upoznaju sa različitim alergenima, alergijama i intolerancijama na sastojke hrane, upravljanjem rizikom prisustva alergena u hrani, zakonskim zahtevima koji regulišu oblast deklarisanja i obeležavanja alergena.

Obuka je multimedijalna sa teorijskim delom, primerima iz prakse i vežbama.

Ciljna grupa:
Obuka je namenjena kvalifikovanom osoblju koje radi u sistemima bezbednosti hrane, konsultantima, proveravačima i svima onima koji žele da prodube svoja znanja u ovoj oblasti.

Mesto održavanja obuka : Beograd, Kosovska 10/VI

Vreme održavanja obuke : od 9 do 16 h.

Sertifikat:
Nakon obuke TÜV Rheinland Intercert će izdati kandidatima validan sertifikat, kao potvrdu učešća na obuci.

Cena: 10.000 dinara + PDV. Za dva i više kandidata iz iste organizacije cena je 8.000 dinara + PDVpo polazniku.

 

 

2. IRCA ISO 9001 :2015 tranzicioni kurs za sertifikovane auditore

Datum: 17.-18.03.2016.godine

Nastavni program:

• Opšti uslovi koji se odnose na sve tranzicione kurseve za IRCA sertifikovane auditore

• Modul 1 – promene koje nastaju kao rezultat usvajanja Anexa SL

           o Predstavljanje Anexa SL i strukture visokog nivoa

           o ISO 9001 :2015 : ključne izmene termina i principa

           o ISO 9001 :2008 u odnosu na ISO 9001 :2015 : ključne izmene zahteva

           o Provera prema ISO 9001 :2015 :

                              - kontekst organizacije

                              - liderstvo

                              - planiranje

                              - podrška

                              - realizacija operativnih aktivnosti

• Modul 2 – promene koje nastaju u sistemu menadžmenta kvalitetom (QMS) kao rezultat dopuna određenog sadržaja ISO 9001 :2008.

             o Pregled QMS dokumentovanih informacija organizacije

             o Izveštaj o pregledu QMS dokumentovanih informacija

             o Izrada plana provere

             o Priprema ček liste za proveru

             o Provera

             o Priprema izveštaja o neusaglašenostima

Prednosti kursa:

Na osnovu uspešno završenog kursa učesnici će:

• upoznati i razumeti Anex SL kao okvir za ISO menadžment sistem

• upoznati i razumeti zahteve ISO 9001:2015

• biti u stanju da efikasno proveravaju QMS zahteve zasnovane na ISO 9001:2015.

Ciljna grupa:

Kurs je namenjen sertifikovanim IRCA proveravačima sistema menadžmenta kvalitetom i svima koji su uspešno završili IRCA kurs za QMS proveravače.

Sertifikat:

Na osnovu uspešno završenog kursa i položenog ispita učesnici će dobiti međunarodni IRCA Sertifikat izdat od TÜV Rheinland Bildung und Consulting GmbH Cologne, Germany.

Broj kursa: A18041

Mesto i vreme održavanja kursa: Kosovksa 10/VI od 8:30 do 18:00 h.

Cena: 27.000 RSD + PDV

Napomena: Broj polaznika je ograničen!

 

 

Kontakt:
Ljiljana Tišma Mandić
Mob: +381 63 106 33 80 
e-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet