Kvalitet

ISO 50001:2011 EnMS IRCA course - EnMS konverzioni kurs za proverivače - BV

Logo Bureau VeritasSertifikaciono telo Bureau Veritas organizuje IRCA akreditovan EnMS konverzioni kurs za proverivače datuma 16-18. mart 2016.godine u Beogradu.

 

Zakazivanje do 12.03.2016. Sedišta: 20.

Predavač: Gdin. Vladimir Simić

Lokacija: Hotel Prag, Beograd

Cena: 48000.00 DIN (Sa PDV-om.)

 

Namena – cilj:

ISO 50001 IRCA registrovani trodnevni kurs je dizajniran da Vam pruži relevantne veštine i znanja za proveru sistema upravljanja energijom (EnMS).


Sadržaj:

 - Energerska pitanja

 - Uvod u EnmS

 - Kako proveravati sve zahteve ISO 5001

 - Upoznavanje sa zakonskim propisima iz energetike

 - Pitanja akreditacije (ISO 17021, IAF MD1)

 - Kompetentnost proverivača (ISO 19011, IRCA pravila, ISO 17021)

 - Praktična vežbanja i simulacije

 - Kontinualno ocenjivanje učesnika i pismeni ispit na kraju kursa


Koristi za učesnike:

Razumevanje teorije i prakse provera prema zahtevima ISO 9001:2015

Razumevanje elemenata ISO 19011 i ISO/IEC 17021 Standarda

Razumevaanje glavnih pitanja i tema kvaliteta

Planiranje i proveravanje prema kriterijumima provere

Uspešno izvršenje provere QMS

Izrada jasnog, konciznog i odgovarajućeg izveštaja sa provera

Komunikacija nalaza provere sa klijentima

Potvrda kompetentnosti proverivača (jedan od uslova)

 

Metode i tehnike kursa

Trodnevni kurs podrazumeva - nastavu, interaktivnu diskusiju i vežbanja, kontinualno ocenjivanje učesnika kursa i IRCA pismeni ispit, uz punu primenu IRCA pravila za ovaj tip kurseva.


Preporučuje se

Svima koji žele da upoznaju postupke ocenjivanja ISO 50001. Ovaj kurs se posebno preporučuje ocenjivačima menadžment sistema koji žele da prošire svoju aktivnost na ISO 50001 i može koristiti kod IRCA registracije ocenjivača. Svakako, to ne isključuje učešće i svih onih koji žele da na ovome kursu steknu internacionalno priznatu potvrdu o kompetentnosti u oblasti EnMS.


Preduslov

Očekuje se da učesnici budu upoznati sa standardom ISO 50001:2011 i takođe imaju iskustvo u energetskom menadžmentu i / ili odgovarajuću obuku koja se odnosi na upravljanje procesima za upravljanje energijom i da imaju završen neki od IRCA registrovanih kurseva ako žele IRCA registraciju.

 

 

Kontakt: 

Bureau Veritas d.o.o., Beograd

Vladimira Popovića 6, 

tel +381 11 614 93 12

e-mail: office@bureauveritas.rs

www.bureauveritas.rswww.qc.bureauveritas.rs/

 

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet