Kvalitet

Kurs: PECB ISO 9001:2015 tranzicija - ADQM

Consult ADQM d.o.o.Konsultantska kuća Consult ADQM organizuje u periodu od 23. do 24. 06. 2016. dvodnevni PECB ISO 9001:2015 tranzicioni kurs.

 

ISO 9001:2015 je novi korak u procesu razvoja standarda ISO 9001. Ovaj dvodnevni kurs obuhvata najnovije informacije i tumačenja zahteva standarda ISO 9001:2015.

Ovaj kurs omogućava polaznicima da steknu neophodna znanja kako bi podržali svoju organizaciju u procesu tranzicije na ISO 9001:2015. Polaznici će naučiti razne tehnike kako da planiraju i sprovode prelazak na novu verziju standarda. Pored toga, obuka se bavi i vremenskim okvirom implementacije i njegovim uticajem na procese.

Kome je namenjen:

 - Viši menadžment;
 - Lica koja su odgovorna za QMS tranziciju;
 - Osobe koje se bave implementacijom sistema menadžmenta prema zahtevima nove revizije standarda;
 - ISO 9001 ocenjivači;
 - Treneri i konsultanti;
 - svim zaposlenima; i
 - predstavnici rukovodstva, top menadžment.

 

Trajanje kursa: dva dana

 

Ciljevi kursa: 

 - Razumevanje nove strukture standard ISO 9001:2015
 - Saznaćete više o prednostima i nedostacima standarda ISO 9001:2015 u odnosu na ISO 9001:2008
 - Razumevanje ciljeva, konteksta i korelacije između ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015
 - Saznaćete kako da procenite napor koji treba da uložite za prelazak sa ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015 po potrebe sertifikacije

 

PECB sertifikovani ISO 9001:2015 tranzicioni ispit u potpunosti zadovoljava zahteve PECB Internacionalnog ispitna i sertifikacionog programa (ECP).

 

Ispit pokriva sledeće kompetencije iz domena:

Domen 1: Osnovni principi sistema menadžmenta kvalitetom
Glavni cilj: Utvrđivanje da polaznici razumeju, tumače i prikazuju osnovne principe sistema menadžmenta i pojmove vezane za sisteme menadžmenta na osnovu ISO 9001:2015.

Domen 2: Razumevanje visoke strukture sadržaja standarda
Glavni cilj: Utvrđivanje da polaznici razumeju novu strukturu standarda zasnovanoj na Aneks-u SL i da su osposobljeni da ga primene u svojom QMS-u.

Domen 3: Razumevanje, tumačenje i planiranje tranzicije na ISO 9001:2015
Glavni cilj: Utvrđivanje da polaznici razumeju, tumače i planiraju potrebne izmene koje su neophodne u skladu sa novom revizijom standarda.

Domen 4: Planiranje QMS tranzicije bazirane na ISO 9001:2015
Glavni cilj: Utvrđivanje da su polaznici osposobljeni da planiraju potrebene aktivnosti za prelazak na novu reviziju standarda.

Domen 5: Razumevanje razlika između ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015
Glavni cilj: Utvrđivanje razumevavnja glavnih izmena u standarda i da su sposobni da ih sprovode u procesu tranzicije.

Domen 6: Kontinualno unapređenje QMS zasnovanom na ISO 9001:2015
Glavni cilj: Utvrđivanje da su kandidati osposobljeni da daju smernice za kontinualno unapređenje QMS-a zasnovanom na ISO 9001:2015.

 

Ispit je u pisanoj formi, ispit traje 2h i sadrži 45 ispitnih pitanja (višestrukog izbora, zatvorenog i otvorenog tipa).

Nakon uspešno završenog ispitva polaznici će dobti sertifikat po završenom kursu i ispitu.

Sertifikat će biti izdat od strane PECB i dostavljen polaznicima putem e-maila.

Predavač obuke: Mr Snežana Pavićević dipl.ing.maš, sertifikovani PECB trener, član komisije TC176/CASCO Instituta za standardizaciju Srbije, konsultant i vodeći ocenjivač QMS, EMS i OHSAS
Cena obuke: 24.800,00 RSD + PDV

Ovde vam se nalaze linkovi za Prijavu i Brošura

Za sve dodatne informacije posetite naš sajt www.adqm.rs, ili nas pozovite na 011/ 2467 443

Više o PECB možete pročitati na www.pecb.com

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet