Kvalitet

Kurs: Interni proveravači sistema menadžmenta kvalitetom (prema standardu ISO/IEC 27001:2013) - ADQM

Consult ADQM d.o.o.Konsultantska kuća Consult ADQM organizuje u periodu od 18. do 19. 05. 2016. dvodnevni kurs "Interni proveravači sistema menadžmenta kvalitetom  (prema standardu ISO/IEC 27001:2013)".

 

Kurs je namenjen svim onima koji se bave uslugama u oblastima koje su na bilo koji način povezane sa Informacionim tehnologijama i potrebom za očuvanje poverljivosti informacija. Stručnim savetnicima u IT, kao i višem i srednjem menadžmentu odgovornim za upravljanje IT u preduzeću i povezanim rizicima

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju ocenjivanja osposobe za sprovođenje internih provera prema standardu ISO/IEC 27001 i ISO 19011.

Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda SRPS ISO/IEC 27001.

Trajanje kursa: 2 dana

 

Ovde vam se nalaze linkovi za PrijavuProgram kursa i Brošuru.

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet