Kvalitet

Kurs: Interni proveravači sistema menadžmenta (prema standardu ISO 9001:2015) - ADQM

Consult ADQM d.o.o.Konsultantska kuća Consult ADQM organizuje u periodu od 26. do 27. 05. 2016. dvodnevni kurs "Interni proveravači sistema menadžmenta kvalitetom (prema standardu ISO 9001:2015)".

 

Kurs je namenjen svim zaposlenima u svim tipovima organizacija, koji učestvuju u aktivnostima vezanim za sistem menadžmenta kvalitetom.

Tokom kursa, kroz praktične vežbe simulacije provere, naučićete kako da planirate i sprovodite interne provere u Vašoj organizaciji. Takođe, upoznaćemo Vas sa osnovnim principima internih provera i tehnikama.


Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju ocenjivanja osposobe za sprovođenje internih provera. 
Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO 9001:2015.


Kome je kurs namenjen

Predstavnicima rukovodstva za kvalitet, kao i drugim osobama zaduženim za sistem menadžmenta kvalitetom, ali i ostalim zaposlenima koji će biti uključeni u proces sprovođenja internih provera u organizaciji.


Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama.


Trajanje kursa: 2 dana

Ovde vam se nalaze linkovi za PrijavuProgram kursa i Brošuru.

 

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet