Kvalitet

Plan obuka za maj - BV

Logo Bureau VeritasSertifikaciono telo Bureau Veritas je objavilo plan obuka za maj 2016. godine.

 

 

 

 

1. Interne provere integrisanih menadžment sistema

Datum: 23.-24.05.2016.

Trajanje kursa: dva dana

Cena: 17000.00 DIN (bez PDV-a)

 

Napomena: 

Dvodnevni kurs za proverivače organizacija koje primenjuju više menadžment standarda istovremeno.

 

Preporuka: 

Osnovna namena ovoga dvodnevnog kursa je obuka  internih proveravača organizacija  koji primenjuju više menadžment sistema istovremeno. Kurs je pripremljen na osnovana  ISO 19011, PAS 99 i po modelu IRCA pravila za obuku i registraciju internih proveravača. Ovaj kurs obrađuje i zahteve novih verzija ISO 9001:2015, ISO 14001 i DIS ISO 45001(zamena OHAS 18001) što će omogućiti i pripreme za interne provere novih standarda.

 

 

2. “Risk based thinking” – ISO 9001:2015 pristup

Datum: 25.05.2016.

Trajanje kursa: jedan dan

Cena: 7000.00 DIN (bez PDV-a)

 

Napomena: 

Jednodnevni kurs za upoznavanje primene koncepta “risk based thinking- RBT” u menadžment sistemima.

 

Preporuka: 

Osnovna namena ovoga jednodnevnog kursa je upoznavanje sa konceptom „risk based thinking“ – razmišljanja zasnovanog na riziku, jednoj od značajnih novina u zahtevima ISO 9001:2015
Ovaj kurs će Vam omogućiti da upoznate šta sve pod RBT ISO 9001:2015 podrazumeva i zahteva, da prepoznate moguće načine zadovoljenja tih zahteva i saznate načine izbora sopstvene metodologije RTB koju ćete primeniti u vašem QMS usaglašenom sa ISO 9001:2015.

 

 

3. Zainteresovane strane

Datum: 26.05.2016.

Trajanje kursa: jedan dan

Cena: 7000.00 DIN (bez PDV-a)

 

Napomena:

Jednodnevni kurs za upoznavanje primene zahteva za regulisanje odnosa za zainteresovanim stranama u razvoju menadžment sistema.

 

Preporuka:

Osnovna namena ovoga jednodnevnog kursa je upoznavanje sa  zahtevima  regulisanja odnosa za zainteresovanim stranama  i njhove uloge u menadžment sistemima, u okviru zahteva novih verzija standarda na bazi Aneksa SL, već usvojenih kao ISO 27001, ISO 22301, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, i novih kao DIS ISO 45001 (zamena za OHSAS 18001).

 

 

4. Kontekst - Šta i Kako - Pristup novih standarda

Datum: 27.05.2016.

Trajanje kursa: jedan dan

Cena: 7000.00 DIN (bez PDV-a)

 

Napomena:

Jednodnevni kurs za upoznavanje načina ispunjenja zahteva novih menadžment standarda o kontekstu organizacije.

 

Preporuka: 

Osnovna namena ovoga jednodnevnog kursa je upoznavanje sa ulogom i značajem Konteksta organizacije u za razvoj menadžment sistema svih vrsta i primenu odgovarajućih standarda. Ovaj kurs će Vam pomoći da razumete kako ispunite ove zahteve?

 

Kontakt: 

Bureau Veritas d.o.o., Beograd

Vladimira Popovića 6, 

tel +381 11 614 93 12

e-mail: office@bureauveritas.rs

www.bureauveritas.rswww.qc.bureauveritas.rs/

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet