Kvalitet

Set obuka u maju - TUV Rheinland

Sertifikaciono telo TUV Rheinland, u Beogradu u maju 2016. godine organizuje tri obuke.

 

1. Interni proveravač sistema menadžmenta energijom prema EN ISO 50001:2011

Datum: 24-25.05.2016.

Nastavni program:

• Sistem menadžmenta energijom ISO 50001 :2011 – zahtevi

• Provera sistema menadžmenta – ISO 19011 :2011 - zahtevi

• Termini i definicije vezani za proveru

• Tipovi provera

• Svrha i koristi proveravanja

• Principi provere

• Menadžment programom provere

• Sprovođenje provere

• Kompetentnost i vrednovanje proveravača

Nastavni program obuhvata niz primera iz prakse i praktične vežbe.

 

 

2. Predstavljanje međunarodnog standarda menadžmenta rizikom, ISO 31000:2009 i metode analize rizika u okviru zahteva standarda menadžmenta kvalitetom ISO 9001 :2015

Datum: 26-27.05.2016.

Nastavni program:

• Intencije standarda ISO 31000:2009
• Predstavljanje standarda

• Definicije primenjenih termina u standardu ISO 31000:2009 i tumačenje

• Principi i okvir upravljanja rizikom

• Proces upravljanja rizikom

• Praktična primena standarda ISO 31000:2009, metode i tehnike za određivanje verovatnoće postizanja ciljeva i rizika

• Standard ISO 31010

• Prikaz tehnika : Brain storming, strukturirani intervju, Delphi metod, ček liste, analiza korena uzroka, analiza vidova grešaka i efekata – FMEA, analiza stabla događaja, analiza uzroka i posledica, Analiza stabla odlučivanja, simulacija Monte Carlo, Bayesova teorija, analiza troškova i koristi – cost benefit analysis CBA i drugo

• Prednosti i ograničenja primene pojedinih tehnika

• Predstavljanje zahteva za analizom rizika u standardu ISO 9001 :2015

• Struktura potrebnih analiza rizika po pojedinim segmentima standarda ISO 9001 :2015

• Određivanje pogodnih metoda za analizu pojedinih vrsta rizika

• Razrada i primena jednog modela za analizu i ocenu rizika

 

 

3. Izmene standarda ISO 9001:2008 i prelazak na novu verziju standarda, ISO 9001:2015

Datum: 30.05.2016.

Nastavni program:

• Razlozi i ciljevi revizije standarda

• Vremenski plan i okvir prelaska na novu verziju standarda

• Vodič za implementaciju standarda ISO 9001:2015

• Pregled zahteva – 10 poglavlja standarda

• Upravljanje rizicima prema ISO 9001:2015

Nastavni program obuhvata primere iz prakse i praktične vežbe.

 

Ciljna grupa:

Obuka je namenjena kvalifikovanom osoblju koje radi u sistemima menadžmenta, konsultantima, proveravačima i svima onima koji žele da prodube svoja znanja u ovim oblastima.


Mesto održavanja obuka: Beograd, Kosovska 10/VI

Vreme održavanja obuka: od 9 do 16 h.

 

Sertifikat:

Nakon obuke TÜV Rheinland Intercert d.o.o. će izdati kandidatima validan sertifikat, kao potvrdu učešća na obuci.

 

Cena: 10.000 dinara po danu obuke + PDV.

 

Kontakt:
Ljiljana Tišma Mandić
Mob: +381 63 106 33 80
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet