Kvalitet

Dve obuke: Predstavljanje GAP analize, FMEA i Pareto analize i Izmene standarda ISO 9001:2008 i prelazak na novu verziju standarda, ISO 9001:2015 - TUV Rheinland

Sertifikaciono telo TUV Rheinland, u Beogradu u junu mesecu će održati dve obuke i to: 02.-03.06.2016. "Predstavljanje GAP analize, FMEA (analiza neuspeha i efekata) i Pareto analize" i 10.06.2016. "Izmene standarda ISO 9001:2008 i prelazak na novu verziju standarda, ISO 9001:2015".

 

1. Predstavljanje GAP analize, FMEA (analiza neuspeha i efekata) i Pareto analize

Datum: 02.-03.06.2016.

Analize koje se predstavljaju ovim kursom spadaju u veoma korisne i poznate alate menadžmenta. Neke od njih se predstavljaju i kao alati sistema kvaliteta, ili metode za određivanje rizika, zavisno od toga, na kojem polju se koriste.

GAP analiza je univerzalna metoda za pripremu određenih projekata čiji je cilj postizanje nekog željenog stanja. Primena se kreće u vrlo širokim okvirima, od kratkoročnih, relativno jednostavnih problema, kao što je na primer poboljšanje neke opeacije proizvodnje do izmene proizvodnog programa u cilju poboljšanja poslovnih efekata, ili na primer izmena (do postizanja planiranog nivoa razvijenosti) za jednu celu privrednu granu u državi. Veoma je efikasna metoda za nalaženje najkraćeg, najjednostavnijeg i najjeftinijeg načina za postizanje nekog željenog stanja sistema kojom se fokusira na definisanje promena i na menadžment njihovom realizacijom do postizanja cilja.

FMEA (Failure modes and effects analysis) - Analiza neuspeha i efekata, može da se nazove i Metodom vrste otkaza i posledica što je naročito opravdano kod primene za predviđanje mogućih problema (kvara-otkaza) kod tehničkih sistem, za šta se ova vrsta analize i veoma često koristi. Na određeni pogodan način se vrednuje rizik od kvara-otkaza proizvoda ili neuspeha nekog sistema.
Primenjuje se za razvoj proizvoda, za izmenu proizvoda i tehnologije proizvodnje, za uvažavanje određenih zahteva za sigurnošću, za menadžment rizikom.

Pareto analiza se bazira na principu koji je utvrdio Vilfredo Pareto i po čemu u mnogim poslovnim procesima mali broj (mali deo) uticajnih faktora izaziva veliki broj (veliki deo) posledica. Primenjuje se na veoma različitim područjima poslovanja.

 

 

2. Izmene standarda ISO 9001:2008 i prelazak na novu verziju standarda, ISO 9001:2015

Datum: 10.06.2016.

Nastavni program:

• Razlozi i ciljevi revizije standarda

• Vremenski plan i okvir prelaska na novu verziju standarda

• Vodič za implementaciju standarda ISO 9001:2015
• Pregled zahteva – 10 poglavlja standarda

• Upravljanje rizicima prema ISO 9001:2015

Nastavni program obuhvata primere iz prakse i praktične vežbe.

 

Ciljna grupa:

Obuka je namenjena kvalifikovanom osoblju koje radi u sistemima menadžmenta, konsultantima, proveravačima i svima onima koji žele da prodube svoja znanja u ovim oblastima.


Mesto održavanja obuka: Beograd, Kosovska 10/VI

Vreme održavanja obuka: od 9 do 16 h.

Sertifikat:
Nakon obuke TÜV Rheinland Intercert d.o.o. će izdati kandidatima validan sertifikat, kao potvrdu učešća na obuci.

Cena: 10.000 dinara po danu obuke + PDV.

 

Kontakt:
Ljiljana Tišma Mandić
Mob: +381 63 106 33 80
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet