Kvalitet

Dve obuke: Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015 i Menadžer za QMS, EMS i OH&S - Q Expert

Q-Expert ConsultingKonsultantska kuća Q-Expert Consulting organizuje dve obuke u maju i junu i to: 30.-31. maja 2016. "Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015 i prelaz sa standarda ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015, sa praktičnim primerima izrade novih procedura i studijom slučaja" i 01.-02. juna 2016. "Menadžer za kvalitet (QMS), životnu sredinu (EMS), zdravlje i bezbednost na radu (OH&S)".

 

1. Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015 i prelaz sa standarda ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015, sa praktičnim primerima izrade novih procedura i studijom slučaja

Datum održavanja: 30-31. maj 2016.

Mesto: hotel Palas, Beograd

 Program - Seminar ISO 9001:2015

Prijavu za učešće možete naći ovde.

Detaljnije informacije: www.q-expert.rs 

 

2. Menadžer za kvalitet (QMS), životnu sredinu (EMS), zdravlje i bezbednost na radu (OH&S)

Datum održavanja: 01-02. jun 2016.

Mesto: hotel Palas, Beograd

Program - Menadzer za QMS, EMS, OH&S

Prijavu za učešće možete naći ovde

Detaljnije informacije: www.q-expert.rs 

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet