Kvalitet

Plan obuka za drugi kvartal 2019. - BV

bv logoSertifikaciono telo Bureau Veritas je objavilo plan obuka za drugi kvartal 2019. godine.

 

 

PERIOD: APRIL-JUN

PLAN OBUKA:

1. ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvaliteta - Interni proveravač

2. ISO 22000:2018 Sistem menadžmenta bezbednošću hrane – Interni proveravač

3. ISO 14001:2015 Sistem menadžmenta zaštite životne sredine - Interni proveravač

4. IRCA ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvaliteta - kurs za vodeće proveravače

5. Lean - pristup unapređenju efikasnosti i dodavanju vrednosti

6. ISO 45001:2018 Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu - Interni proveravač

7. Simulacije Agilnog razvoja i upravljanje projektima

8. FSSC v5. Zahtevi standarda

9. IRCA ISO 14001:2015 Sistem menadžmenta zaštite životne sredine kurs za vodeće proveravače

10. ISO 50001:2018 Sistemi menadžmenta energijom – Interni proveravač

11. Problem solving

12. FMEA – Analiza grešaka i njihovih posledica


OPISI OBUKA:


1. ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvaliteta - Interni proveravač

Kome je namenjen?

Ova obuka namenjena je predstavnicima kvaliteta, menadžerima kvaliteta, zaposlenima u organizacijama koji obavljaju ili će obavljati interne provere unutar organizacije prema zahtevima standarda ISO 9001:2015.


Koji je cilj kursa?

Ovaj trening ima za cilj da pruži znanje i veštine o sledećem:

 • Principi sistema menadžmenta kvalitetom;
 • Priprema proveravača za obavljanje internih provera
 • Izrada, planiranje i koordinacija aktivnosti interne provere u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001: 2015 i ISO 19011: 2018;
 • Kako proveriti nove zahteve u kontekstu organizacije i primeniti pristup zasnovan na riziku;


Način rada:

 • Predavanja
 • Interaktivna diskusija
 • Radionice


Trajanje: 2 dana

Cena: 200€ (Ponuda na upit)

Sertifikat
Nakon završene obuke, polaznik dobija Bureau Veritas sertifikat za internog proveravača.

Mesto održavanja: Baje Pivljanina 39

KONTAKT:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

|(381) 381 63 557 993
|(381) 11 614 93 12

 

 

2. ISO 22000:2018 Sistem menadžmenta bezbednošću hrane - Interni proveravač

Kome je namenjen?

Pojedincima iz organizacije sertifikovanoj prema ISO 22000:2018 koji obavljaju ili će obavljati interne provere unutar organizacije, predstavnici kvaliteta, rukovodiocima odeljenja, menadžerima kvaliteta;


Koji je cilj kursa?

Steći znanja i veštine koje su potrebne za interne proveravače u skladu sa zahtevima standarda ISO 22000: 2018 za:

 • proveru novih zahteva organizacionog konteksta, primena pristupa zasnovanog na riziku i kako organizacija obezbeđuje efektivnu kontrolu opasnosti po bezbednost hrane tokom životnog ciklusa proizvoda;
 • proveru efikasnosti internih mehanizama za konsultacije i angažovanje zaposlenih, iz perspektive smanjenja rizika i opasnosti po sigurnost hrane.
 • proveru posvećenosti višeg rukovodstva i liderstva;
 • primena metoda i tehnika provere prema ISO 19011:2018


Predavač: Milan Dopuđa

Način rada:

 • Predavanja
 • Interaktivna diskusija
 • Radionice


Trajanje: 2 dana

Cena: 200 € (Ponuda na upit)

Sertifikat

Nakon završene obuke, polaznik dobija Bureau Veritas sertifikat za internog proveravača.

Mesto održavanja: Baje Pivljanina 39

KONTAKT:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

(381) 381 63 557 993

(381) 11 614 93 12

 

 

3. ISO 14001:2015 Sistem menadžmenta zaštite životne sredine - Interni proveravač

Kome je namenjen?

Predstavnicima životne sredine, menadžerima kvaliteta, zaposlenima u organizacijama koji obavljaju ili će obavljati interne provere unutar organizacije prema zahtevima standarda ISO 14001:2015.


Cilj kursa?

Ovaj trening ima za cilj da pruži znanje i veštine o sledećem:

 • Principi sistema menadžmenta;
 • Priprema proveravača za obavljanje internih provera
 • Izrada, planiranje i koordinacija aktivnosti interne provere u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001: 2015 i ISO 19011: 2018;
 • Kako proveriti nove zahteve u kontekstu organizacije i primeniti pristup zasnovan na riziku;

 

Način rada:

 • Predavanja
 • Interaktivna diskusija
 • Radionice


Trajanje: 2 dana

Cena: 200 € (Ponuda na upit)

Sertifikat:

Nakon završene obuke, polaznik dobija Bureau Veritas sertifikat za internog proveravača.

Mesto održavanja: Baje Pivljanina 39

KONTAKT:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

|(381) 381 63 557 993
|(381) 11 614 93 12

 

 

4. IRCA ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvaliteta - kurs za proveravače / vodeće proveravače

Kome je namenjen?

Onima koji planiraju i izvode provere treće strane sistema menadžmenta kvaliteta i koji žele međunarodno priznanje, ljudima koji primjenjuju sistem menadžmenta kvaliteta u organizacijama, predstavnicima menadžmenta, ljudima koji obavljaju interne, procesne ili provere proizvoda.


Cilj kursa:

Cilj kursa je sticanje znanja i veština u vezi sledećeg:

 • planiranje, obavljanje provera treće strane i izveštavanje o njihovim rezultatima, kao i predstavljanje metoda i tehnika provere;
 • uloge i odgovornosti proveravačkog tima;
 • analiziranje zahteva ISO 9001:2015 i prikazivanje načina tumačenja usaglašenosti/neusaglašenosti;
 • na koji način sastaviti dokumentaciju sa provere - plan provere, upitnik, izveštaj o neusaglašenosti, izveštaj o proveri itd.
  procenu pretpostavki za kontinuirano poboljšanje unutar organizacija procenjujući:
 • uključenost rukovodstva, utvrđivanje konkretnih ciljeva i povezanih pokazatelja performansi, usaglašenost sa zakonodavstvom, kao I predstavljanje zaključaka menadžmentu


Predavač:
Vladimir Simić


Način rada:

 • Predavanja
 • Interaktivna diskusija
 • Radionice


Trajanje: 5 dana


Cena: 500€ (Ponuda na upit)


Sertifikat
Polaznik dobija IRCA međunarodni sertifikat za proveravača/vodećeg proveravača.


Mesto održavanja: Baje Pivljanina 39

KONTAKT:

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
|(381) 381 63 557 993
|(381) 11 614 93 12

 

 

5. Lean - Pristup unapređenju efikasnosti i dodavanju vrednosti


Kome je namenjen?

Zaposleni na svim nivoima u svim odeljenjima mogu primeniti ove alate i strategije za poboljšanje performansi na radnom mestu. Nadzorni ili rukovodeći kadar će posebno imati koristi od ovog kursa. Za potpunu posvećenost i učešće, razumevanje lean koncepta je važno za direktora, funkcionalne menadžere ili druge više rukovodioce, uključujući menadžere za kvalitet i poboljšanje procesa.

Cilj kursa:

 • Upoznati polaznike sa Lean metodologijom i osposobiti ih za korišćenje Lean alata i metoda kojima se postiže unapređenje efikasnosti i dodaje vrednost poslovanju.
 • Upoznavanje sa LEAN metodologijom, terminologijom i konceptima;
 • Upoznavanje sa metodama – POKA-YOKE, JIDOKA, JIT…
 • Proizvodnja bez škarta – Zero Quality Control
 • Odabir alata za optimizaciju
 • Koristi od primene Lean alata
 • Razumevanje razlika između tradicionalnih “push” i “pull” Sistema
 • Identifikacija I eliminisanje gubitaka

Predavač:

Ivan Pribićević


Način rada:

 • Predavanja
 • Interaktivna diskusija
 • Radionice


Trajanje: 1 dan


Cena: 180€ (Ponuda na upit)


Potvrda:

Nakon završene obuke, polaznik dobija Bureau Veritas potvrdu o završenoj obuci.

Mesto održavanja: Baje Pivljanina 39

KONTAKT:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

|(381) 381 63 557 993
|(381) 11 614 93 12

 

 

6. ISO 45001:2018 Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu - Interni proveravač

Kome je namenjen?

Predstavnicima kvaliteta, zdravlja i bezbednosti na radu, proceniteljima rizika, odgovornim osobama za hitne slučajeve, rukovodiocima radova, pojedincima u timu za internu proveru, spoljnim proveravačima ISO 45001:2018, vlasnicima procesa, svim zainteresovanim koji obavljaju ili će obavljati interne provere unutar organizacije prema zahtevima standarda ISO 45001:2018.

 

Cilj kursa:

Ovaj trening ima za cilj da pruži znanje i veštine vezane za:

 • principe, tehnike i metode koje se koriste za obavljanje interne provere u skladu sa ISO standardom 45001;
  korišćenje pozitivnog pristupa internoj proveri kako bi dodali vrednost;
 • razvijanje veština provere u pripremi provere, izradi kontrolnih lista, analize dokumenata, intervjuisanja, posmatranja i izveštavanja.
 • proveru zakonskih zahteva, organizacioni kontekst, uključujući interne i eksterne zainteresirane strane.
 • proveru svakog zahteva standarda i donošenje zaključaka na jasan i koncizan način;
 • glavne izmene u ISO 45001: 2018 (proaktivni pristup zasnovan na riziku, organizacioni kontekst i angažovanje zainteresovanih strana, uključivanje menadžmenta, kontrola proizvoda i usluga koje se pružaju autsorsovano);
 • kako prilagoditi sistem menadžmenta u skladu sa ISO 45001: 2018, kako u smislu dokumentovanih informacija, tako i implementacije u skladu sa strukturom zasnovanom na PDCA ciklusu - alat za kontinuirano poboljšanje,…


Predavač:

Vladimir Simić


Način rada:

 • Predavanja
 • Interaktivna diskusija
 • Radionice


Trajanje: 2 dana

Cena: 200 € (Ponuda na upit)

Sertifikat:

Nakon završene obuke, polaznik dobija Bureau Veritas sertifikat za internog proveravača.

Mesto održavanja: Baje Pivljanina 39

KONTAKT:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

|(381) 381 63 557 993
|(381) 11 614 93 12

 

 

7. Simulacije Agilnog razvoja i upravljanje projektima

Kome je namenjen?

Rukovodiocima projekata, članovima projektnih timova, funkcionalnim rukovodiocima, projektnim menadžerima; onima koji rade u agilnom okruženju, koji žele da otkriju šta je to agilno upravljanje projektima;


Cilj kursa:

 • Sticanje veština i znanja na sledeću temu:
 • Uvod u agilni razvoj i upravljanje projektima;
 • Razlike između Agile metode i Waterfall pristupa (tradicionalnog I novog)
 • Scrum – Teorijska osnova, vrednosti, elementi
 • Agile tim i prostor za tim
 • Agile planiranje
 • Rad u Agile okruženju
 • Dokumentovanje dokaza o početku, toku i završetku projekta.
 • Bolje upravljanje vremenom, troškovima, ljudskim resursima i komunikacijom unutar organizacije

 

Predavač:

Ivan Pribićević


Način rada:

 • Predavanja
 • Interaktivna diskusija
 • Radionice


Trajanje: 1 dan


Cena: 150€ (Ponuda na upit)


Potvrda/Sertifikat:

Nakon završene obuke, polaznik dobija Bureau Veritas potvrdu o završenoj obuci.


Mesto održavanja: Baje Pivljanina 39

KONTAKT:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

|(381) 381 63 557 993
|(381) 11 614 93 12

 

 

8. FSSC 22000 v5 Zahtevi standarda

Kome je namenjen?

Osobama zaposlenim u prehrambenom sektoru - poljoprivredna proizvodnja, prerada, pakovanje, ugostiteljstvo, proizvodnja stočne hrane ili u sektoru trgovine, transporta i skladištenja; osobama u okviru sertifikovane organizacije prema FSSC 22000 koje želi da razumeju zahteve FSSC 22000 standarda; Menadžeri za bezbednost hrane, menadžeri kvaliteta, rukovodioci odeljenja.


Cilj kursa:

Sticanje znanja i veština za:

 • usaglašavanje sa zahtevima kvaliteta, bezbednosti hrane i drugih propisa, sektorskim ili zahtevima kupaca, principima standarda;
 • predstavljanje zahteva standarda FSSC 22000, uključujući one koji se odnose na: upravljanje i kontrolu aktivnosti koje utiču na bezbednost hrane, označavanje, analizu i tretman opasnosti, kontrolu alergena, praćenje stanja životne sredine itd.
 • predstavljanje novina koje donosi nova verzija standarda
 • implementaciju standarda i formulicija preporuka za poboljšanje


Predavač:Milan Dopuđa

Način rada:

 • Predavanja
 • Interaktivna diskusija
 • Radionice


Trajanje: 1 dan

Cena: 100€ (Ponuda na upit)

Potvrda:

Nakon završene obuke, polaznik dobija Bureau Veritas potvrdu o završenoj obuci.


Mesto održavanja: Baje Pivljanina 39

KONTAKT:

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

|(381) 381 63 557 993
|(381) 11 614 93 12

 

 

9. IRCA ISO 14001:2015 Sistem menadžmenta zaštite životne sredine kurs za proveravače / vodeće proveravače

Kome je namenjen?

Onima koji planiraju i izvode provere treće strane sistema menadžmenta zaštite životne sredine i koji žele međunarodno priznanje, ljudima koji primjenjuju sistem menadžmenta životne sredine organizacijama, predstavnicima menadžmenta, ljudima koji obavljaju interne, procesne ili provere proizvoda.


Cilj kursa:

Cilj kursa je sticanje znanja i veština u vezi sledećeg:

 • planiranje, obavljanje provera treće strane i izveštavanje o njihovim rezultatima, kao i predstavljanje metoda i tehnika provere;
 • uloge i odgovornosti proveravačkog tima;
 • analiziranje zahteva ISO 14001:2015 i prikazivanje načina tumačenja usaglašenosti/neusaglašenosti;
 • na koji način sastaviti dokumentaciju sa provere - plan provere, upitnik, izveštaj o neusaglašenosti, izveštaj o proveri itd.
  procenu pretpostavki za kontinuirano poboljšanje unutar organizacija procenjujući:
 • uključenost rukovodstva, utvrđivanje konkretnih ciljeva i povezanih pokazatelja performansi, usaglašenost sa zakonodavstvom, kao I predstavljanje zaključaka menadžmentu


Predavač:

Vladimir Simić


Način rada:

 • Predavanja
 • Interaktivna diskusija
 • Radionice


Trajanje: 5 dana

Cena: 500€ (Ponuda na upit)

Prema IRCA pravilniku.


Sertifikat:
Nakon završene obuke, polaznik dobija IRCA međunarodni sertifikat za vodećeg proveravača.

Mesto održavanja: Baje Pivljanina 39

KONTAKT:

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

|(381) 381 63 557 993
|(381) 11 614 93 12

 

 

10. ISO 50001:2018 Sistemi menadžmenta energijom - Obuka za interne proveravače

Kome je namenjen?

Predstavnicima kvaliteta, menadžerima kvaliteta, vlasnicima procesa, svim zainteresovanim koji žele da se upoznaju sa zahtevima standarda ISO 50001:2018 i koji obavljaju ili će obavljati internu proveru unutar organizacije.


Cilj kursa:

Ovaj trening ima za cilj da pruži veštine i znanja o:

 • Strukturi ISO 50001:2018, zasnovanoj na PDCA ciklusu;
 • Osnovama ISO 50001: 2018 – sistemu menadžmenta koji omogućava kompaniji da usvoji konstantan preventivni pristup kako bi osigurala pravilno obavljanje aktivnosti u cilju ostvarivanje energetske efikasnosti;
 • Objasnite svrhu ISO 50001 i koristi za organizaciju od korišćenja tog standarda;
 • Ključnim konceptima i pristupu sistemu upravljanja energijom;
 • Ključnim definicijama i terminologiji ISO 50001;
 • Principima, procesima i tehnikama koje se koriste za procenu rizika i njihov značaj u svim sistemima upravljanja energijom;
 • Zahtevima specifikacije ISO 50001 sistema upravljanja u kontekstu provere;
 • Planiranju i sprovođenju provera i rada organizacije u skladu sa relevantnim kriterijumima za proveru sistema upravljanja energijom;
 • Izveštavanju o proveri, uključujući pisanje činjeničnih i izveštaja o neusaglašenosti


Predavač:

Vladimir Simić


Način rada:

 • Predavanja
 • Interaktivna diskusija
 • Radionice


Trajanje: 2 dana

Cena: 200€ (Ponuda na upit)

Sertifikat:
Nakon završene obuke, polaznik dobija Bureau Veritas sertifikat za internog proveravača.

Mesto održavanja: Baje Pivljanina 39

KONTAKT:

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

|(381) 381 63 557 993
|(381) 11 614 93 12

 

 

11. Problem solving

Kome je namenjen?

Predstavnicima kvaliteta, menadžerima kvaliteta, ljudima u timu interne provere, spoljnim proveravačima, top menadžmentu, projektnim menadžerima, šefovima odeljenja i tehničkom osoblju.

 

Cilj kursa:

Ova obuka ima za cilj podizanje svesti o mogućnostima poboljšanja bilo gde, bilo kada i na svakom organizacionom nivou korišćenjem najbolje pokazanih alata u praksi.

Cilj je da se steknu znanja o:

 • Osnovama sistematskog rešavanja problema;
 • Pristupima Problem solving-a;
 • Problem solving alatima i njihovoj primeni.
 • Donošenje odluka zasnovanih na detaljnim analizama dobijenih korišćenjem različitih alata I tehnika.


Predavač:

Ivan Pribićević


Način rada:

 • Predavanja
 • Interaktivna diskusija
 • Radionice


Trajanje: 2 dana


Cena: 250€ (Ponuda na upit)


Potvrda:

Nakon završene obuke, polaznik dobija Bureau Veritas potvrdu o završenoj obuci.


Mesto održavanja: Baje Pivljanina 39

KONTAKT:

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

|(381) 381 63 557 993
|(381) 11 614 93 12

 

 

 

12. FMEA – Analiza grešaka i njihovih posledica
Kome je namenjen?
Predstavnicima kvaliteta, menadžerima kvaliteta, ljudima u timu interne provere, spoljnim proveravačima, top menadžmentu, projektnim menadžerima, šefovima odeljenja i tehničkom osoblju.


Cilj kursa:

U svakom sektoru, nefunkcionisanje operativnih procesa i neuspesi su uglavnom izvor problema i poteškoća. FMEA je osnovni alat u upravljanju projektima, održavanju i kvalitetu, efikasna tehnika za smanjenje rizika od neispravnosti sistema, komponenti i proizvoda zbog nedostataka u dizajnu ili operativnih nedostataka i da se iskoriste mogućnosti za poboljšanje.

Ovaj kurs omogućava učesnicima da steknu znanja i veštine potrebne za:

 • Upoznavanje sa ovim osnovnim alatom u upravljanju projektima, održavanju i kvalitetu;
 • Razumevanje važnosti preventivne i sistematske analize novog proizvoda;
 • Sticanje funkcionalnog i fizičkog pogleda na proizvod;
 • Upoznavanje sa opštim konceptima i terminologijom;
 • Primenu FMEA instrumenta: analiza potencijalnih defekata proizvoda ili procesa.


Predavač:

Ivan Pribićević


Način rada:

 • Predavanja
 • Interaktivna diskusija
 • Radionice


Trajanje: 1 dan


Cena: 180€ (Ponuda na upit)


Potvrda:

Nakon završene obuke, polaznik dobija Bureau Veritas potvrdu o završenoj obuci.


Mesto održavanja: Baje Pivljanina 39

KONTAKT:

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

|(381) 381 63 557 993
|(381) 11 614 93 12

 

Oni će Vas oceniti

****64. EOQ Kongres*** Svetski kongres kvaliteta *18-19.6.2020, Beograd*

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet