Kvalitet
Filter
Prikaz # 
Edukacije "Strateški plan i Finansijsko upravljanje i kontrola" i „Rukovodilac za Finansijsko upravljanje i kontrolu" - Sevoi grupa
Prvi IAQ World Quality Forum 2015
Obuka: Interni auditor za QMS prema ISO / TS 16949 - Q-System
TMS Akademija objavila plan obuka za septembar/oktobar 2015.god.
SGS - plan obuka za avgust/septembar 2015.godine
Obuka za IFS i BRC auditore - TUV Rheinland
Izveštaj o 15. Hrvatskoj konferenciji o kvaliteti KVALITETA UPRAVLJANJA - HDK
TMS Akademija objavila plan obuka za jul 2015.god.
Plan obuka za jul 2015 - StandCert
TÜV SÜD webinar o sigurnosti internet kupovine
Kurs za samoocenjivanje - FQCE
Seminar "Prikaz i detaljno tumačenje nacrta standarda ISO/DIS 9001:2015" - Q-Expert Consulting
TMS Akademija objavila plan obuka za jun 2015.god.
Kurs za upravljanje rizicima - DNV GL
Obuka: MSA - Analiza sistema merenja - Q-System
Kurs za interne proveravače - Q-Expert Consulting
Kurs za proveravače/vodeće proveravače sistema menadžmenta energijom EN ISO 50001 - SIQ
Seminar: Usaglašavanje tehničkih proizvoda sa GOST-R standardima - TUV Rheinland
Seminar: Dalji pravci razvoja sistema javnih nabavki - TMS CEE
SGS - plan obuka za jun/jul 2015.godine
Obuka: Menadžer za kvalitet (QMS), životnu sredinu (EMS), zdravlje i bezbednost na radu (OH&S) - Q-Expert Consulting
Obuka za Interne proveravače prema zahtevima stnadarda ISO/TS 16949:2009 - InterConsulting
Okrugli sto "Obrazovanje inženjera menadžmenta kvaliteta i standardizacije" - FON
Kurs: Tehnički zahtevi obezbeđenja kvaliteta u laboratorijama ADQM
Obuka Upravljanje rizicima i sistemi menadzmenta - netode i tehnike - ADQM
KURSEVI – "Nova verzija standarda ISO 9001:2015" i "Nedelja bezbednosti hrane" - QA Center
Obuka: FSSC 22000 – vodeći (Lead) auditor - DNV GL
TMS Akademija objavila plan obuka za maj 2015.god.
Kurs za interne proveravače sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001 - SIQ
SGS - plan obuka za maj 2015.godine
Obuka: Interni proveravači ISO/IEC 17020 - ADQM
Obuka SPC - Statističko upravljanje procesima - Q-System
Plan obuka za april 2015 - StandCert
Hrvatska: Drugi poziv za 15. hrvatsku konferenciju o kvaliteti
KURSEVI – Menadžeri sistema kvaliteta, ZŽS i BZR - QA Center
SGS - plan obuka za april 2015.godine
TMS Akademija objavila plan obuka za april 2015.god.
Kurs za interne proveravače za HACCP i ISO 22000 sistem - TUV Rheinland
Edukativna radionica za ponuđače u postupku Javnih nabavki - TMS CEE
Obuka FMEA - Analiza mogućih grešaka i njihovih posledica - Q-System
Najava obuka za april - TUV Rheinland
Primena ASME kodova u zadovoljenju zahteva novih Pravilnika o posudama pod pritiskom - ADQM
Obuka: Menadžment rizikom – Metode i tehnike za ocenjivanje rizika - StandCert
16. međunarodni simpozij o kvaliteti KVALITETA I KONKURENTNOST - HDMK
Nedelja kvaliteta 2015
TMS Akademija objavila plan obuka za mart 2015.god.
KURS - ISO/IEC 27001:2013 Menadžer sistema bezbednosti informacija - QA Center
Kursevi za menadžere i auditore sistema menadžmenta bezbednosti hrane - QA Center
Doručak sa ekspertom - Kako unaprediti poslovno okruženje primenom standarda ISO 27001 - TMS CEE
Tehnički zahtevi obezbeđenja kvaliteta u laboratorijama - ADQM

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet