Kvalitet
Filter
Prikaz # 
Kurs za interne proveravače sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 - SIQ
KURS – Nova verzija standarda ISO 9001:2015 - QA Center
Pojedinačni moduli – Kurs za sistem menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu - QA Center
Plan obuka za februar 2015 - StandCert
TMS Akademija objavila plan obuka za februar 2015.god.
SGS - plan obuka za februar 2015.godine
Obuka Izmene u verziji BRC 7 u odnosu na verziju BRC 6 - ISACert
Pojedinačni moduli – Kurs za sistem menadžmenta zaštite životne sredine - QA Center
IRCA kurs za proveravače i vodeće proveravače sistema menadžmenta kvalitetom - TUV Rheinland
BRC organizuje vebinar o novoj verziji standarda
TMS Akademija objavila plan obuka za januar 2015.god.
Predavanje Smjernice za razvoj sustava upravljanja kvalitetom u proizvodnim tvrtkama - HDK
15. Hrvatska konferencija o kvalitetu
Poziv za Festival kvaliteta 2015, Kragujevac
SGS - plan obuka za januar 2015.godine
TMS Akademija objavila plan obuka za decembar 2014.god.
Upravljanje rizicima Prema zahtevima standarda ISO 31000 i IEC/ISO 31010 - ADQM
Doručak sa ekspertom – OHSAS – obaveza ili potreba? i Kako unaprediti poslovno okruženje primenom standarda ISO 27001 - TMS CEE
Juran Global organizuje vebinar sa temom Conducting successful transformation deployment reviews
Plan obuka za decembar 2014 - StandCert
Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi - ADQM
SGS - plan obuka za decembar 2014.godine
Obuka: Osnove sistema menadžmenta uslugama prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 20000-1:2014 - ISS
Doručak sa ekspertom – EMAS III – Najkredibilniji sistem menadžmenta životnom sredinom – realna opcija i za srpska preduzeća - TMS CEE
Obuka: Planiranje kontinuiteta poslovanja organizacije - ISS
9. konferencija o kvalitetu u Bosni i Hercegovini
Doručak sa ekspertom – Kako unaprediti poslovanje primenom ISO TS 16949 i VDA 6.3. - TMS CEE
12. hrvatski Dan kvalitete (11.11.2014.)
Kurs za sistem menadžmenta kvalitetom u proizvodnji medicinskih sredstava ISO 13485:2003 i analiza i upravljanje rizikom prema medicinskoj direktivi MDD 93/42/EEC - SIQ
24. Forum kvaliteta i poslovne izvrsnosti, Beograd, Privredna komora Srbije
TMS Akademija objavila plan obuka za novembar 2014.god.
JUSK poziv na dve konerencije
SGS - plan obuka za novembar i decembar 2014.godine
23. konferencija SZKO - Portorož, Slovenija
Plan obuka za zimu 2014/2015 - Quality Austria Center
Obuka za apliciranje na projekte EU, nov. 2014 - ADQM
TMS ogranizuje Doručak sa ekspertom na temu: Bezbednost i kvalitet ambalažnih materijala za prehrambenu industriju - 17.10.2014. godine
Plan obuka za oktobar - StandCert
SGS - plan obuka za oktobar 2014.godine
TMS Akademija objavila plan obuka za oktobar 2014.god.
Seminar Osnove menadžmenta kontinuitetom poslovanja prema zahtevima standarda SRPS ISO 22301:2014 - ISS
TMS ogranizuje Peti doručak sa ekspertom na temu: Prednosti i rizici u nabavci električne energije na tržištu
Novi datumi kurseva za menadžere i auditore sistema - QA Center
Seminar NOVA VERZIJA STANDARDA ISO 9001:2015 - Šta je novo u standardu ISO 9001:2015? BV
5. qualityaustria Forum - QA Center
Najava besplatnih seminara o postupcima i načinu uvođenja certifikacije po međunarodnim standardima - NERDA
SGS - plan obuka za septembar 2014.godine
Poziv za učešće na stručnom skupu pod nazivom Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost
Kursevi za predstavnike, menadžere i auditore sistema - QA Center
TMS Akademija objavila plan obuka za septembar 2014.god.

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet