Kvalitet
Filter
Prikaz # 
SAI Global vebinar o reviziji standarda ISO 9001:2015
SGS - plan obuka za avgust 2014.godine
TMS Akademija objavila plan obuka za jul 2014.god.
SGS - plan obuka za jul 2014.godine
Hit seminar u letnjem terminu „Revizija ISO 9001:2008 – Prezentacija izmena i tumačenje novih zahteva” - ISS
IRCA i CQI vebinar o ISO 9001
Kurs obuke za samoocenjivanje - FQCE
Letnja akademija kvaliteta
TMS akademija objavila kalendar kurseva za jun 2014.godine
Razgovor o reviziji standarda ISO 9001 – uživo sa Najdželom Kroftom!
Vebinar - Uvod u FSSC 22000
Seminar „SRPS ISO 14001 – Tumačenje zahteva standarda i njegova implementacija” - ISS
IRCA obuke za vodeće proverivače: ISO 14001 - TMS
SGS - plan obuka za jun 2014.godine
SEMINAR: „Pravilnik o označavanju i obeležavanju tekstilnih proizvoda i srpski standardi” - ISS
Uvod u upravljanje rizicima sa osvrtom na standarde ISO 31000 i ISO 27005 - StandCert
IRCA akreditovan kurs ISO 50001 - Bureau Veritas
Međunarodna konvencija o kvalitetu JUSK ICQ - 2014
TMS ogranizuje Doručak sa ekspertom na temu: Corporate Security
Dan kvaliteta u Regionalnoj provrednoj komori Subotice
Svetski dan metrologije 2014.godine
SGS - plan obuka za maj 2014.godine
Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti - ATS
Kurs za analizu i upravljanje rizikom prema medicinskoj direktivi MDD 93/42/EEC - SIQ
Naučni skup iz oblasti standardizacije na FON-u
IRCA obuke za vodeće proverivače: ISO 9001 i OHSAS 18001 - TMS
IRCA webinari u 2014.godini
Kurs za eksterne auditore u junu - QA Center
SGS - plan obuka za april 2014.godine
HACCP kursevi u maju - QA Center
Predavanje o GLOBAL GAP na manifestaciji SME WEEK 2014
Seminar „Lična zaštitna oprema: Pravilnik i srpski standardi” - ISS
Seminar o mernoj nesigurnosti - Društvo metrologa
14. Hrvatska konferencija o kvalitetu i 5. naučni skup Hrvatskog društva za kvalitet - Krk, maj 2014.godine
Obuka za IFS internog proverivaca od strane ISACert
SGS - plan obuka za mart 2014.godine
Nedelja kvaliteta 2014
Zahtevi FSSC22000, specifičnosti implementacije i sertifikacije - RPK Valjevo
Festival kvaliteta u Kragujevcu u maju
Seminar Elektromagnetska kompatibilnost (EMS) - ISS
Seminar Bezbednost dečjih igrališta – tumačenje zahteva serije standarda SRPS EN 1176 i SRPS EN 1177 - ISS
Novi ciklus kurseva - Quality Austria Center
IRCA kursevi za vodeće auditore: ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 - TMS
SGS - plan obuka za februar 2014.godine
Plan obuka za januar 2014. godine - StandCert
ISO odgovara na pitanja o ISO 27001
14. hrvatska konferencija o kvalitetu
SGS - plan obuka za decembar 2013.godine
ISO-ov sastanak o ISO/IEC 27001
Dodeljene nagrade za poslovnu izvrsnost "Oskar kvaliteta" 2013

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet