Kvalitet
Filter
Prikaz # 
Obuka osposobljavanja za rukovodioce HACCP-a, 10. – 12. novembra 2010., Regionalana privredna komora Pančevo i Consact Kanjiža
Kurs: Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, 01. - 05. novembar 2010. Euroquality Group, Beograd
Kurs: Kako primeniti BS OHSAS 18001 seriju standarda, 29. oktobar 2010. Euroquality Group, Beograd
Kurs: Zahtevi standarda IFS, 03. i 04. novembar 2010. godine, Regionalna privredna komora Valjevo i Consact Group
Kurs za ISO 22000 administratora, 30. i 31. oktobar, 2010., Tehnološki fakultet, Novi Sad
Predavanje "Izazovi savremenog menadžmenta", LRQA i PKS, 19.10.2010., Beograd
Kurs za internu proveru EMS i OHSAS, 03. i 04. novembar 2010. godine, LRQA Beograd
Trening: Škola kvaliteta 2010 – sve o upravljanju kvalitetom, 23. i 30. oktobar 2010. Beograd, Mašinski fakultet i 04 - 06. novembar 2010. Zlatibor, STC Zlatibor
Kurs za vodećeg poverivača sistema upravljanja bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2005, 15.-19.10.2010. godine, ISO-QAR
Kurs za internu proveru QMS i FSMS, 05. - 06. oktobar 2010. godine, LRQA Beograd
Osposobljavanje rukovodioca za HACCP-a, Regionalna privredna komora Pančevo i Consact Kanjiža, od 22. do 24. septembra 2010. godine
Kurs za interne proverivače sistema upravljanja kvalitetom prema seriji standarda ISO 9000:2008, 21. - 23. septembar 2010. AQE Group
Zahtevi IFS standarda, 24. septembar 2010. godine, Euroquality group d.o.o.
Uvod u ISO 22000 (Prelazak sa HACCP-a na ISO 22000), 29. septembar 2010. godine, LRQA Beograd
Mapiranje i poboljšanje procesa, 27. i 28. septembar 2010. LRQA Beograd
Kurs za internu proveru QMS, 20. i 21. septembar 2010., LRQA Beograd
Kurs za ocenjivače i vodeće ocenjivače, 13.- 17. septembar 2010., LRQA Beograd

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet