Kvalitet
Filter
Prikaz # 
Kursevi za menadžere sistema bezbednosti hrane, higijene, sistema kvaliteta, životne sredine i BZNR - QA Center
TMS Akademija objavila plan obuka za mesec mart 2016.god.
Plan obuka za februar - mart 2016. - StandCert
Obuka: Upravljanje alergenima u sistemu bezbednosti hrane - TUV Rheinland
TMS Akademija objavila plan obuka za mesec februar 2016.god.
Obuka: Prevencija prigovora korisnika i postupanje sa njima prema seriji standarda SRPS ISO 10001, SRPS ISO 10002 i SRPS ISO 10003 - ISS
Kursevi za menadžere i auditore sistema bezbednosti informacija - QA Center
Webinar: Automotive supply chain - reduce risk and enhance your reputation - BSI
Webinar: Koliko je sigurna hrana koju poslužujete? - TUV SUD
IRCA ISO 9001 :2015 tranzicioni kurs za sertifikovane auditore - TUV Rheinland
SGS - plan obuka za februar 2016.godine
Obuka: Priprema za ISO 9001:2015 tranziciju - ADQM
Obuka: Tumačenje zahteva nove verzije ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu - ISS
Edukacije " Finansijsko upravljanje i kontrola i Strateški plan
Obuka: Priprema za ISO 14001:2015 tranziciju - ADQM
ISO 50001:2011 EnMS IRCA course A17573 - EnMS konverzioni kurs za proverivače - BV
Serija obuka u januaru - TUV Rheinland
Obuka: Sistemi upravljanja bezbednošću hrane u javnim kuhinjama prema zahtevima standarda ISO 22000 i TS 22002-2 - Opik
Seminar: Poslovna akademija 2016 „Održivost u poslovanju“ - Marinorm
XVII Nacionalni III međunarodni naučno stručni skup - Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost
8.Međunarodna konferencija zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
Kurs: Priprema za ISO 14001:2015 tranziciju, dec.2015. - ADQM
Plan obuka za decembar 2015 - StandCert
Kurs: Sistem administrator/vođa HACCP tima, dec 2015 - ADQM
SGS - plan obuka za decembar 2015./januar 2016.godine
ISS organizuje kurseve za ISO 9001:2015 i ISO 14001:2004
Kurs: Prevencija prigovora korisnika i postupanje sa njima - SRPS ISO 10001, SRPS ISO 10002 i SRPS ISO 10003 - ISS
Seminar: CSR kao alat za povećanje vrednosti kompanije - TMS CEE
Kurs: Priprema za ISO 9001:2015 tranziciju, nov.2015. - ADQM
Obuka za menadžere QMS-a, EMS-a i OH&S-a - Q-Expert Consulting
TMS Akademija objavila plan obuka za novembar 2015.god.
25. Forum kvaliteta i poslovne izvrsnosti, Beograd, Privredna komora Srbije
Kurs za interne proveravače (više standarda) - Q-Expert Consulting
Seminar "Osnove menadžmenta bezbednošću informacija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 27001:2014", novembar 2015 - ISS
Seminar "Prikaz i detaljno tumačenje novog standarda ISO 9001:2015" - Q-Expert Consulting
SGS - plan obuka za novembar 2015.godine
Kurs: Tranzicija ISO 9001:2015, nov.2015. - ADQM
Kurs: Menadžer sistema bezbednosti informacija ISO/IEC 27001 - QA Center
Kurs: Mašinska Direktiva 2006/42/EC i Metoda procena rizika – Risk assessment under EN ISO 12100:2010 - SIQ
Predstavljanje međunarodnog standrda menadžmenta rizikom, ISO 31000:2009 i metode analize rizika u okviru zahteva standarda menadžmenta kvalitetom ISO 9001, okt.2015. - TUV Rheinland
Obuka: Interni proveravači ISO/IEC 17020, okt. 2015. - ADQM
Kurs o biokompatibilnosti i upravljanju medicinskim softverom prema medicinskoj direktivi MDD 93/42/EEC - SIQ
Kalendar obuka do kraja 2015.godine - QA Centar
Plan obuka za oktobar 2015 - StandCert
SGS - plan obuka za oktobar 2015.godine
Kurs: Interni proveravači ISO/IEC 17025, okt 2015 - ADQM
TÜV SÜD vebinar o sigurnosti pakovanja u prehrambenoj industriji
Obuka: Nova verzija standarda ISO 9001:2015 - QA Center
6. qualityaustria Forum - QA Center
SGS - plan obuka za septembar/oktobar 2015.godine

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet