Kvalitet

Sertifikaciona tela

Poštovani posetioci,

U nastavku se nalazi referentni abecedni spisak sertifikacionih tela u Srbiji.

Baza je trenutno u fazi unapređenja, te svakodnevno očekujte nove unose, odnosno predstavljanje novih preduzeća koja vrše sertifikaciju sistema menadžmenta.

Sertifikaciono telo predstavlja organizaciju čiji je zadatak da na kompetentan, dosledan i nepristrasan način obavlja poslove ocenjivanja usaglašenosti sistema menadžmenta (kvalitetom, životnom sredinom, bezbednošću i zdravljem na radu, bezbednošću prehrambenih proizvoda i organskih proizvoda) sa odgovarajućim standardima. Kada je sistem menadžmenta u skladu sa zahtevima predmetnog standarda, sertifikaciono telo izdaje potvrdu, odnosno sertifikat.

Cilj sertifikacionog tela je da ispita, proceni, sertifikuje i proveri preduzeća svih delatnosti, kao i institucije, prema odgovarajućim standardima ili tehničkim direktivama i propisima.

 

JUQS - Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. osnovano je u martu 1997. godine, kao sertifikaciono telo za sisteme menadžmenta kvalitetom i zaštitom životne sredine.
JUQS je nezavisna, nepristrasna i neprofitna organizacija, koja teži da svoje usluge učini pristupačnim za sve klijente.

 

SGS Grupa (Société Générale de Surveillance) iz Ženeve posluje od 1878. godine, zapošljava više od 64.000 eksperata u oko 150 zemalja, u 800 filijala i 350 laboratorija na svih šest kontinenata i predstavlja najveću svetsku kompaniju za verifikaciju, kontrolisanje i sertifikaciju kvaliteta.

 

Opširnije...

DNV GL- Business Assurance je vodeće svetsko sertifikaciono telo koje svojim aktivnostima pomaže organizacijama u potvrđivanju sistema, proizvoda, ljudi, opreme i lanaca snabdevanja kroz usluge sertifikacije, verifikacije, procene i edukacije.

Opširnije...

Osnovan 1828, Bureau Veritas je međunarodna grupacija specijalizovana za poslove inspekcija, analize, provere i sertifikacije proizvoda, infrastrukture (zgrade, industrijske lokacije, opremu, brodove itd.) i menadžment sistema u odnosu na regulative ili standarde.

Opširnije...

Kompanija CERTOP, kao posrednik stručnosti i pouzdanosti sa međunarodno priznatim sertifikatima i visokoprofesionalnim kvalitetom usluga, svojim poslovnim partnerima doprinosi konkurentnosti i direktno potpomaže u procesu integracije na međunarodno tržište.

Opširnije...

AGG logo SmallSertifikaciona kuća Assessors Global Group (AGG) okuplja oko sebe lokalne, regionalne, međunarodne eksperte sa dugogodišnjim iskustvom u različitim industrijama. Svi naši eksperti imaju dugogodišnje iskustvo stečeno u međunarodnim sertifikacionim kućama i konsultantskim organizacijama.

Opširnije...

Centar RS CERT je sertifikaciona kuća za sertifikaciju sistema menadžmenta. 
Ovlašćeni smo predstavnik i partner sertifikacione kuće TÜV NORD CERT Gmbh, koja je akreditovana od strane nemačkog akreditacionog tela DAKSS (članice EA i IAF).

Opširnije...

"CERT-PLUS" je osnovan 2009. godine u Nišu kao Agencija za inženjering sistema menadžmenta i bavili smo se Inženjeringom i Sertifikacijom sistema menadžmenta kao ovlašćeni predstavnik i partner sertifikacione kuće iz Češke Republike "LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o." , akreditovana od strane ČAI (Češki Akreditacioni Institut), sa kojom i danas veoma uspešno sarađujemo, na šta smo veoma ponosni, kao I na činjenicu da izdajemo međunarodno priznate sertifikate za sisteme menadžmenta (ISO standarde).

Opširnije...

kvalitet ad logo praviAkcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta “Kvalitet“ Niš je osnovano 1981. godine i prva je organizacija u Srbiji koja je akreditovana od strane tadašnjeg Jugoslovenskog akreditacionog tela (JUAT), prethodnika Akreditacionog tela Srbije (ATS) za ispitivanja i sertifikaciju proizvoda.

Opširnije...

SIQ – Slovenački institut za kvalitet i metrologiju je profesionalna, nezavisna i nepristrasna institucija koja pruža integrisana rešenja u oblasti ocenjivanja sistema menadžmenta, ispitivanja i sertifikacije proizvoda, metrologije, kontrole tehnologije igara na sreću i obrazovanja.

Opširnije...

DOKOMIS LOGO.jpgDokomis doo je sertifikaciona kuća koja je osnovana 2016 godine u Beogradu. Organizacija se bavi pružanjem usluga sertifikacije pretežno iz oblasti sistema bezbednosti hrane HACCP, ali i drugim sistemima menadžmenta: ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007/ISO 45001:2018.

Opširnije...

StandCert d.o.o. Beograd, privredno društvo za sertifikaciju i nadzor, osnovano je 2008-11-26. Upisano je u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre.
Osnovna delatnost StandCert d.o.o. je:
• sertifikacija sistema menadžmenta
• obuka u oblasti tumačenja zahteva standarda
• obuka za interne provere

 

Opširnije...

Quality Austria Center d.o.o. (QAC) je regionalna kancelarija renomirane međunarodno priznate sertifikacione kuće Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, prisutne u 40 zemalja u svetu, a među njima i u Srbiji od 2008.g.

Opširnije...

TÜV Rheinland Group je jedno od vodećih svetskih sertifikacionih tela osnovano 1872. godine sa sedištem u Kelnu, a usmereno na pružanje tehničkih usluga. TUV Rheinland Group ima 17.000 zaposlenih na 500 lokacija u 65 zemalja.   

TÜV Rheinland InterCert d.o.o., kao članica grupacije posluje od 2006. godine.

Opširnije...

TMS CEE, kao partner TÜV SÜD AG promoviše i podstiče povećanje znanja u zemljama Centralne i Istočne Evrope kroz podršku privrednim subjektima u prilagođavanju evropskom zakonodavstvu i ispunjavanju zahteva evropskih i drugih standarda pri izvozu proizvoda i usluga. TMS CEE ima 20 stalno zaposlenih, koji rade u kancelarijama u Beogradu, Novom Sadu i Banjaluci.

 

Opširnije...

Sa svojih 2500 iskusnih auditora iz svih poslovnih sektora i sa akreditacijama koje poseduje, sertifikaciono telo DQS je spremno da odgovori na specifične zahteve tržišta u oblasti sertifikacije sistema menadžmenta, procesa, proizvoda i osoblja.

Opširnije...

Oni će Vas oceniti

****64. EOQ Kongres*** Svetski kongres kvaliteta *18-19.6.2020, Beograd*

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet