Kvalitet

Sertifikaciona tela

Poštovani posetioci,

U nastavku se nalazi referentni abecedni spisak sertifikacionih tela u Srbiji.

Baza je trenutno u fazi unapređenja, te svakodnevno očekujte nove unose, odnosno predstavljanje novih preduzeća koja vrše sertifikaciju sistema menadžmenta.

Sertifikaciono telo predstavlja organizaciju čiji je zadatak da na kompetentan, dosledan i nepristrasan način obavlja poslove ocenjivanja usaglašenosti sistema menadžmenta (kvalitetom, životnom sredinom, bezbednošću i zdravljem na radu, bezbednošću prehrambenih proizvoda i organskih proizvoda) sa odgovarajućim standardima. Kada je sistem menadžmenta u skladu sa zahtevima predmetnog standarda, sertifikaciono telo izdaje potvrdu, odnosno sertifikat.

Cilj sertifikacionog tela je da ispita, proceni, sertifikuje i proveri preduzeća svih delatnosti, kao i institucije, prema odgovarajućim standardima ili tehničkim direktivama i propisima.

 

Osnovan 1828, Bureau Veritas je međunarodna grupacija specijalizovana za poslove inspekcija, analize, provere i sertifikacije proizvoda, infrastrukture (zgrade, industrijske lokacije, opremu, brodove itd.) i menadžment sistema u odnosu na regulative ili standarde.

Opširnije...

"CERT-PLUS" je osnovan 2009. godine u Nišu kao Agencija za inženjering sistema menadžmenta i bavili smo se Inženjeringom i Sertifikacijom sistema menadžmenta kao ovlašćeni predstavnik i partner sertifikacione kuće iz Češke Republike "LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o." , akreditovana od strane ČAI (Češki Akreditacioni Institut), sa kojom i danas veoma uspešno sarađujemo, na šta smo veoma ponosni, kao I na činjenicu da izdajemo međunarodno priznate sertifikate za sisteme menadžmenta (ISO standarde).

Opširnije...

Kompanija CERTOP, kao posrednik stručnosti i pouzdanosti sa međunarodno priznatim sertifikatima i visokoprofesionalnim kvalitetom usluga, svojim poslovnim partnerima doprinosi konkurentnosti i direktno potpomaže u procesu integracije na međunarodno tržište.

Opširnije...

DNV GL- Business Assurance je vodeće svetsko sertifikaciono telo koje svojim aktivnostima pomaže organizacijama u potvrđivanju sistema, proizvoda, ljudi, opreme i lanaca snabdevanja kroz usluge sertifikacije, verifikacije, procene i edukacije.

Opširnije...

Sa svojih 2500 iskusnih auditora iz svih poslovnih sektora i sa akreditacijama koje poseduje, sertifikaciono telo DQS je spremno da odgovori na specifične zahteve tržišta u oblasti sertifikacije sistema menadžmenta, procesa, proizvoda i osoblja.

Opširnije...

kvalitet ad logo praviAkcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta “Kvalitet“ Niš je osnovano 1981. godine i prva je organizacija u Srbiji koja je akreditovana od strane tadašnjeg Jugoslovenskog akreditacionog tela (JUAT), prethodnika Akreditacionog tela Srbije (ATS) za ispitivanja i sertifikaciju proizvoda.

Opširnije...

Quality Austria Center d.o.o. (QAC) je regionalna kancelarija renomirane međunarodno priznate sertifikacione kuće Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, prisutne u 40 zemalja u svetu, a među njima i u Srbiji od 2008.g.

Opširnije...

Centar RS CERT je sertifikaciona kuća za sertifikaciju sistema menadžmenta. 
Ovlašćeni smo predstavnik i partner sertifikacione kuće TÜV NORD CERT Gmbh, koja je akreditovana od strane nemačkog akreditacionog tela DAKSS (članice EA i IAF).

Opširnije...

SGS Grupa (Société Générale de Surveillance) iz Ženeve posluje od 1878. godine, zapošljava više od 64.000 eksperata u oko 150 zemalja, u 800 filijala i 350 laboratorija na svih šest kontinenata i predstavlja najveću svetsku kompaniju za verifikaciju, kontrolisanje i sertifikaciju kvaliteta.

 

Opširnije...

SIQ – Slovenački institut za kvalitet i metrologiju je profesionalna, nezavisna i nepristrasna institucija koja pruža integrisana rešenja u oblasti ocenjivanja sistema menadžmenta, ispitivanja i sertifikacije proizvoda, metrologije, kontrole tehnologije igara na sreću i obrazovanja.

Opširnije...

StandCert d.o.o. Beograd, privredno društvo za sertifikaciju i nadzor, osnovano je 2008-11-26. Upisano je u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre.
Osnovna delatnost StandCert d.o.o. je:
• sertifikacija sistema menadžmenta
• obuka u oblasti tumačenja zahteva standarda
• obuka za interne provere

 

Opširnije...

TMS CEE, kao partner TÜV SÜD AG promoviše i podstiče povećanje znanja u zemljama Centralne i Istočne Evrope kroz podršku privrednim subjektima u prilagođavanju evropskom zakonodavstvu i ispunjavanju zahteva evropskih i drugih standarda pri izvozu proizvoda i usluga. TMS CEE ima 20 stalno zaposlenih, koji rade u kancelarijama u Beogradu, Novom Sadu i Banjaluci.

 

Opširnije...

TÜV Rheinland Group je jedno od vodećih svetskih sertifikacionih tela osnovano 1872. godine sa sedištem u Kelnu, a usmereno na pružanje tehničkih usluga. TUV Rheinland Group ima 17.000 zaposlenih na 500 lokacija u 65 zemalja.   

TÜV Rheinland InterCert d.o.o., kao članica grupacije posluje od 2006. godine.

Opširnije...

JUQS - Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. osnovano je u martu 1997. godine, kao sertifikaciono telo za sisteme menadžmenta kvalitetom i zaštitom životne sredine.
JUQS je nezavisna, nepristrasna i neprofitna organizacija, koja teži da svoje usluge učini pristupačnim za sve klijente.

 

Oni će Vas oceniti

Nova knjiga prof dr. Nikole Vujanovića

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet