Kvalitet

SIQ

SIQ – Slovenački institut za kvalitet i metrologiju je profesionalna, nezavisna i nepristrasna institucija koja pruža integrisana rešenja u oblasti ocenjivanja sistema menadžmenta, ispitivanja i sertifikacije proizvoda, metrologije, kontrole tehnologije igara na sreću i obrazovanja.

Naš cilj je da ponudimo široku i sveobuhvatnu podršku i pomognemo organizacijama da ostvare svoje ciljeve u pogledu kvaliteta proizvoda i radi povećanja produktivnosti i efikasnosti samih organizacija. Za više od 50 godina na tržištu u radu sa organizacijama doprinosimo porastu produktivnosti, poboljšanju kvaliteta i napretku ka visokom kvalitetu poslovanja.

 

Međunarodna validnost i visok profesionalni nivo našeg rada je podržan od strane određenih akreditacija i članstvom u međunarodnim sertifikacijskim šemama i udruženjima. Osnovna konkurentska prednost SIQ je znanje i iskustvo naših stručnjaka, međunarodna prepoznatljivost i kredibilitet, fleksibilnost, integrisana rešenja i uvođenje novih usluga uz stalno prilagođavanje tržištu.

Obim delatnosti:

- Ocena i sertifikacija sistema menadžmenta: ISO 13485, ispitivanje medicinskih proizvoda prema direktivi MDD 93/42/EEC u cilju dobijanja CE znaka, ISO 22716, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, BS OHSAS 18001, Sistem HACCP, ISO/TS 16949, ISO/EC 27001, GRI, FSC CoC, Model NVO, Model KzBVIP ...

- Ispitivanje i sertifikacija proizvoda: Ispitivanje električne bezbednosti proizvoda i elektromagnetske kompatibilnosti. Ispitivanja za CE znak, kontrola proizvodnje, međunarodna sertifikacija. Ispitivani uređaji mogu dobiti sertifikacioni znak SIQ, SIQ checked, ENEC.

 

SIQ je imenovano telo sa identifikacijskim brojem 1304 za sledeće evropske direktive:

EMC – Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (2014/30/EU),

MD – Direktiva za mašine (2006/42/ES),

MDD – Direktiva za opšta medicinska sredstva (93/42/EGS sa izmenama),

ATEX – Direktiva za opremu i zaštitne sisteme za upotrebu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi (2014/34/EU),

RTTE – Direktiva za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu (1999/5/EC)*,

RED – Direktiva za radijsku opremu (2014/53/EU),

Noise – Direktiva buke (2000/14/ES),

MID – Direktiva za merne instrumente (2014/32/EU),

CPR – Uredba za gradjevinske proizvode (305/2011)-

RAIL – Direktiva za interoperabilnost železnice u okviru Zajednice (2008/57/ES).

* posle prelaznog perioda primenjiva će se samo RED direktiva

 

- Metrologija: Ključne usluge, kalibracije mernih instrumenata, kontrola mernih instrumenata, kalibracija i kontrola mernih instrumenata za tehničke preglede vozila, oznaka CE - Pravilnik o mernim instrumentima, prenos znanja i projekti, kalibracija i kontrole.

- Tehnologije igara na sreću: Ključne usluge, testiranje proizvoda tehnologija igara na sreću, sertifikacija proizvoda tehnologija igara na sreću, kontrola tehnologija proizvoda igara na sreću.

- Obrazovanje: Ključne oblasti obrazovanja, kvalitet, okolina i energija, bezbednost i zdravlje na radu, zaštita informacija, bezbednost hrane, laboratorije, tehničko zakonodavstvo, kvalitet u vaspitanju i obrazovanju, kadrovski menadžment. Intenzivna osposobljavanja: Škola kvaliteta, Škola HACCP i sertifikacija specijalista, Škola kvaliteta ISO/TS 16949, Škola rukovođenja.

- Međunarodni projekti: Ključne oblasti, implementacija međunarodnih projekata, posebno u oblasti MSTK (metrologije, standardizacije, testiranja i kvaliteta) i MSP (mala i srednja preduzeća, direktive EU novog pristupa, oznaka CE).

 

SIQ danas ima poslovne partnere u 65 zemalja širom sveta. Moto naše organizacije je da kroz naše znanje, iskustvo i partnerski odnos, nudimo kompletna rešenja – ključeve poslovnog uspeha

SIQ je institucija koja pruža najširi spektar usluga u svetu u okviru svojih registrovanih delatnosti. Naš spektar usluga je Vaša prednost!

 

 

 

KLJUČNI LJUDI

 

Rbr.
Ime i prezime
Uža ekspertska oblast
e-mail tel
1. Zoran Vuković Direktor Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. +381 63 27 90 24
2. Jasmina Vlajić Saradnica za menadžment Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. +381 64 21 31 048

 

Dodatne informacije

PREDSTAVNIŠTVO SIQ u Beogradu

 • Adresa:
 • Cara Dušana 266
 • Mesto:
 • Zemun, Beograd
 • Telefoni:
 • 011/2615-23, 011/3162-162, 011/3169-396
 • E-mail:
 • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • Web site:
 • www.siq.si
 • Matični broj:
 • 29031495
 • PIB:
 • 106661364
 • Godina osnivanja:
 • 2010
 • Broj akreditacije:
 • preko 20

 • Izdat od:
 • SA (Slovenska akreditacija); JAZMP (Javna agencija Republike Slovenije za lekove i medicinska pomagala)
 • Područje akreditacije:
 • ISO 13485; MDD 93/42/EEC; ISO 9001; ISO 14001; BS OHSAS 18001; ISO 50001; ISO/TS 16949, Sistem HACCP; ISO 22000; ISO 16001; ISO/IEC 27001; Qweb 2.0:2005; FSC CoC; NVO MODEL : 2008; SA 8000:2001…
 • Broj proverivača:
 • 27

 

Skinite prilog SIQ_KATALOG_1.pdf Skinite prilog Akreditacija_CS_001_1.pdf Skinite prilog Priloga_CS_001_1.pdf Skinite prilog Akreditacija_SI_V_0001_1.pdf Skinite prilog 2012_03_07_odlocba_MDD_1.pdf Skinite prilog Priloga_SI_V_0001_1.pdf

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet