Kvalitet
Objavljeno 24 januar, 2018

ras logo 310x165Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa podrške sektorima prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike kao prvi korak u implementaciji definisanih strateških ciljeva i aktivnosti.

Opširnije...

Objavljeno 27 decembar, 2017

ras logo-310x165Razvojna agencija Srbije kroz sprovođenje Programa podrške sektorima prerađivačke industrije ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike kao prvi korak u implementaciji definisanih strateških ciljeva i aktivnosti.

Opširnije...

Objavljeno 22 novembar, 2017

2017.stimulativna sredstvaSlužbeni glasnik RS, 41/2017 je objavio Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla kojim se propisuju zahtevi za godišnje podsticaje za koje se konkuriše od 1. maja do 31. oktobra.

Opširnije...

Objavljeno 25 novembar, 2015

Delegacija EU u Republici Srbiji i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pozivaju preduzeća iz Republike Srbije da se prijave za podršku u okviru novog programa “Podrška razvoju MSP u Srbiji”.

Opširnije...

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet