Kvalitet

Počela besplatna priprema za certifikaciju sistema upravljanja kvalitetom malih i srednjih preduzeća u BiH

EU QMSU okviru projekta koji finansira EU "EU podrška uvođenju sistema upravljanja kvalitetom – EU QMS BiH" danas je u Sarajevu obilježen početak promotivne kampanje čiji je cilj animiranje i podsticaj domaćih malih i srednjih preduzeća (MSP) u BiH da učestvuju u procesu certifikacije upravljanja kvalitetom.

 

U okviru kampanje, predviđeno je održavanje pet skupova na kojima će učesnicima u procesu biti predstavljen projekat i upućen poziv domaćim MSP da apliciraju za učešće u projektu. Time će se omogućiti da se 100 MSP u BiH uključi u proces – u kojem neće imati troškova - pripreme za certifikaciju sistema upravljanja kvalitetom (QMS) u skladu sa standardom ISO 9001:2008.

Imajući u vidu da su zahtjevi stranih, a posebno EU tržišta, izuzetno veliki u smislu konkurentnosti, QMS certifikacija za preduzeća predstavlja jednu od ključnih referenci za plasman na strana tržišta. Stoga je cilj projekta povećanje konkurentnosti domaćeg malog i srednjeg poduzetništva na inostranim tržištima.

Martin Schieder, šef Sekcije operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu u Delegaciji EU u BiH je izjavio: „Projekat je dio nastojanja EU na jačanju konkurentnosti bh. ekonomije kroz direktnu podršku sektoru MSP u BiH. Provedba QMS-a će osigurati unaprjeđenje poslovnih procesa malih i srednjih preduzeća kroz smanjenje operativnih troškova, povećanje efikasnosti i ostvarivanje znatno većeg potencijala za izvoz i povećanje stope zaposlenja."

Maria Di Florio, voditelj projektnog tima je izjavila: „Svi procesi pripreme za certifikaciju biti će realizovani uz pomoć kompetentnih konsultanata, koji su odabrani u skladu sa referentnim standardima (npr. ISO 10019:2005), i koji posjeduju stručna znanja u konkretnom sektoru za određeno malo ili srednje preduzeće. Pored pripreme za QMS certifikaciju, MSP će dobiti mogućnost za usvajanje čitavog niza drugih znanja, kako bi postali uspješni poslovni subjekti kako na domaćem, tako i na inostranim tržištima."

Za svako pilotno malo i srednje preduzeće će biti sačinjen individualno prilagođen plan, koji će mu omogućiti rast i razvoj poslovanja.

Apliciranje MSP za projekat vršit će se putem web stranice projekta www.euqms.ba i trajat će od 06. juna 2014. godine do 30. juna 2014. godine. Po završetku procesa apliciranja, projektni tim će odabrati 100 kompanija sa kojima će pojedinačno raditi sve do okočanja uspješnih priprema za certifikaciju.

 

Izvor: euqms.ba

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet