Kvalitet

Javni poziv u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti MMSP i zadruga u 2014. godini

U okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2014. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstavaRok za prijavu: petak, 18. jul 2014.god.

 

Program podrške razvoju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2014. godini (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Osnovni cilj programa je jačanje konkurentnosti i inovativnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga, kroz usklađivanje njihovog poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:

I grupa aktivnosti:
• uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE" znakom
• novi dizajn proizvoda i ambalaže
• elektronska prezentacija

II grupa aktivnosti:

• poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
• poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
• testiranje novih proizvoda i
• izrada i implementacija specijalizovanog softvera.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća, zadruge i preduzetnici, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

• da je pretežna delatnost proizvodnja ili pružanje usluga;
• da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
• da su osnovani najkasnije 31. maja 2012. godine;
• da uspešno posluju prethodne dve godine;
• da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
• da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 dinara za I grupu aktivnosti, odnosno od 50.000,00 do 500.000,00 dinara za II grupu aktivnosti.

Nacionalna agencija će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 21.500.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama u skladu sa čl. 95. - 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS", br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 i 97/13), kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Rok za podnošenje prijava je 18. jul 2014. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije, na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 011/2060-810; 011/2060-807; 019/445-364; 011/2060-856 i 011/2060-829.

Prijave se podnose lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji:
• Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije „RARIS" d.o.o. Zaječar; Trg Oslobođenja bb, 19000 Zaječar; tel: 019/426-376, 426-377; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.raris.org;
• Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat d.o.o. Zrenjanin; Čarnojevićeva 1, 23000 Zrenjanin; tel: 023/510-567, 561-064; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.banat.rs;
• Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga d.o.o. Leskovac; Pana Đukića 42, 16000 Leskovac; tel: 016/315-0115; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.centarzarazvoj.org;
• Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga d.o.o. Kraljevo; Cara Dušana 77, 36000 Kraljevo; tel: 036/397-777; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.kv-rda.org;
• Regionalna razvojna agencija „JUG" d.o.o. Niš; Obrenovićeva 38/I, 18000 Niš; tel: 018/515-447, 522-659; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.rra-jug.rs;
• Regionalna razvojna agencija – Zlatibor d.o.o. Užice; Petra Ćelovića bb, 31000 Užice; tel: 031/523-065, 510-098; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.rrazlatibor.rs;
• Regionalna razvojna agencija Bačka d.o.o. Novi Sad; Bulevar Mihajla Pupina 20/II, 21000 Novi Sad; tel: 021/557-781; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.rda-backa.rs;
• Regionalna razvojna agencija Srem d.o.o. Ruma; Glavna br. 172, 22400 Ruma; tel: 022/470-910; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.rrasrem.rs;
• Regionalna razvojna agencija Sandžaka „SEDA" d.o.o. Novi Pazar; 7. jula bb, 36300 Novi Pazar; tel: 020/332-700, 317-551; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.seda.org.rs;
• Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja d.o.o. Kragujevac; Kralja Petra I 22, 34000 Kragujevac; tel: 034/300-575; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.redasp.rs;
• Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd, d.o.o. Beograd; Topličin venac 11/4, 11000 Beograd; tel: 011/2186-730, 2186-740; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.rrabeograd.rs;
• Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine d.o.o. Loznica; Jovana Cvijića 20, 15300 Loznica; tel: 015/876-096, 875-993; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.rrappr.rs;
• Regionalna razvojna agencija PANONREG d.o.o. Subotica; Trg Cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica; tel: 024/554-107; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.panonreg.rs/index.php/sr/.

 

 

Pogledajte više na: narr.gov.rs 

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet