Kvalitet

Javni poziv za uvođenje međunarodnih standarda - Programa podrške razvoju voćarstva i bobičastog voća u Južnoj Srbiji

Kancelarija Programa podrške razvoju voćarstva i bobičastog voća u Južnoj Srbiji - FRUITS & BERRIES Program raspisuje javni poziv za uvođenje međunarodnih standarda za poljoprivredna gazdinstva i zadruge, mala i srednja preduzeća i preduzetnike za 2014. godinu.

 

Bespovratna sredstva će se odobravati za:

Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda kvaliteta (standardizacija, sertifikacija, resertifikacija, nadzor, znak kvaliteta)


PRAVO NA DODELU SREDSTAVA IMAJU SLEDEĆA PRAVNA I FIZIČKA LICA:

fizička lica – nosioci aktivnih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava
preduzetnici
mala i srednja preduzeća
zemljoradničke zadruge sa najmanje 10 članova koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo i nalaze se u aktivnom statusu.

 

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU:

Da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovana na teritoriji Republike Srbije i to na teritoriji Nišavskog, Topličkog, Pirotskog, Jablaničkog ili Pčinjskog okruga
Da uspešno posluju prethodne dve godine (važi za preduzeća, preduzetnike i zadruge)
Da po istom osnovu i za isti period, nisu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija ili drugih donatora (domaćih ili stranih)
Da u svom proizvodnom asortimanu imaju bar jednu od sledećih vrsta voća: višnja, trešnja, šljiva, malina, jagoda, borovnica, kupina

 

PRAVNI OKVIR

Pravni okvir realizacije Programa predstavlja zaključenje sledećih ugovora:

Zaključeni Ugovori između odabranih podnosioca zahteva i pružaoca usluga (konsultantske i sertifikacione kuće)
Zaključen Ugovor između FRUITS & BERRIES Programa i odabranog podnosioca zahteva
Odabrano preduzeće/radnja je u obavezi da, pre dana potpisivanja Ugovora sa Kancelarijom FRUITS & BERRIES Programa, potpiše Ugovore sa izabranom konsultantskom i sertifikacionom kućom i da po jedan primerak tih ugovora dostavi Kancelariji.

Ugovori zaključeni sa konsultantskom i sertifikacionom kućom moraju biti u skladu sa njihovim ponudama, dostavljenim pri podnošenju prijave, u pogledu predmeta ugovora, cene usluge, rokova realizacije i ostalih elemenata ponude na osnovu kojih je projekat ocenjen.

 

FINANSIJSKI OKVIR

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 50.000,00 EUR
Sredstva se dodeljuju u rasponu od, minimum 500,00 EUR do maksimum 5.000,00 EUR
(u dinarskoj protivvrednosti na dan isplate)
FRUITS & BERRIES Program će na osnovu ugovora sa korisnikom refundirati iznos do 70% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a, a najviše u iznosu od 5.000,00 EUR
Sredstva će biti refundirana nakon završetka projekta i dostavljanja dokaza o završenim aktivnostima
Prijave će biti procesuirane prema principu: FIRST COME - FIRST SERVE

 

VREMENSKI OKVIR

Rok za podnošenje prijava počinje od 24. marta 2014. godine i traje do 30.09.2014. odnosno, do iscrpljivanja fondova za ovu namenu.
Krajnji rok za završetak aktivnosti odobrenih projekata je 6 meseci, osim za GLOBAL GAP gde je rok 12 meseci.
Konkursom se finansiraju retroaktivno i aktivnosti započete od 01. Januara 2014. godine.

 

OPRAVDANI TROŠKOVI AKTIVNOSTI I MERODAVNI REZULTATI

Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda kvaliteta odnosi se na:

implementaciju različitih standarda iz oblasti kvaliteta, bezbednosti hrane, i to: GLOBAL GAP, ISO 22000 , ISO 14001, ORGANIC, BRC, HACCP i drugi
sertifikaciju i resertifikaciju standarda i nadzor
implementaciju i/ili sertifikaciju znaka kvaliteta
Rezultat ove aktivnosti podrazumeva sledeće: sertifikat, atest ili potvrda ovlašćene sertifikacione kuće

 

 

Više o ovom pozivu naćićete na sajtu fb.org.rs

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet