Kvalitet

Stručnjaci

Poštovani posetioci,

U nastavku se nalazi referentni spisak stručnjaka u oblasti kvaliteta u Srbiji.

Osim kraće profesionalne biografije, za svakog stručnjaka možete pogledati u kojoj organizaciji je angažovan, kao i koja je njegova uža ekspertska oblast.

Dušan Begović

Diplomirani mašinski inženjer, magistar tehničkih nauka. Sedmogodišnje iskustvo u projektovanju i razvoju u fabrici "Zastava oružje". Konsultant i predavač u oblasti sistema upravljanja od 1994.

Opširnije...

Đoko Blagojević, diplomirani inženjer elektronike (smer automatika i elektronika), vodeći je proveravač i vodeći predavač (tutor) za ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001 i ISO 50001. Trenutno je na poziciji pomoćnika direktora za kvalitet i informacione sisteme u Gradskom stambenom preduzeću Beograd.

Opširnije...

bojan cuckovic

Diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tri godine obavljao poslove tehničkog rukovodioca i rukovodioca kvaliteta u laboratoriji za etaloniranje, ispitivanje, kontrolnoj organizaciji i laboratoriji za overavanje. Poslovima konsaltinga se bavi dve godine. Ocenjivač za ISO 9001 i ISO 14001.

Opširnije...

milos dimitrijevic

Miloš Dimitrijević, diplomirani inženjer mašinstva

 • Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, HACCP, OHSAS 18001, itd

Opširnije...

jovica dudukovic

Jovica Duduković, diplomirani inženjer mašinstva

 • • Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, HACCP, OHSAS 18001, itd)

Opširnije...

Prof. dr Ilija Đekić objavio je više od 40 naučnih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima sa recenzijom. Akreditovani je ocenjivač sistema upravljanja kvalitetom (broj akreditacije QO8255), zaštitom životne sredine (broj akreditacije E052807) i bezbednošću hrane (broj akreditacije 052807) kod američko-australijskog akreditacionog tela RABQSA International i do sada je realizovao preko 330 ocenjivanja u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvatskoj i Turskoj.

Opširnije...

Mirjana Đogo

 • 2010 - danas: TUV SUD Serbia d.o.o. Beograd - Izvršni direktor sertifikacije sistema,
 • 2007 - 2010: TUV Rheinland InterCert Beograd - Direktor sektora za sertifikaciju sistema,
 • 1988 - 2007: JUGOINSPEKT - Novi Sad - sertifikator; PAN CERT, konsultant za uvođenje sistema menadžmenta, izvršni direktor sistema kvaliteta, viši inspektor,
 • 1979 - 1988: MSK Kikinda - Rukovodilac kontrole,
 • 1977 - 1979: Pivara 1. Maj, Vršac - Kontrolor proizvodnje.

Opširnije...

Boško Gavovićdipl. ing. elektrotehnike, više od 15 godina iskustva u rukovođenju i sistemima menadžmenta, autor je više radova i predavanja iz oblasti sistema menadžmenta. Član Srpske Asocijacije Menadžera, Uredničkog saveta časopisa “Kvalitet&Izvrsnost” i direktor TMS CEE doo.

Opširnije...

Mirjana Grubić

Tehnolog, prvo zaposlenje u klanici i preradi živinskog mesa u Agroživu u Žitištu, gde je radila 17 godina kao rukovodilac klanice i stručni saradnik za bezbednosti hrane.

Opširnije...

Đorđe Ilić

Diplomirani mašinski inženjer za industrijski inženjering.

9 godina iskustva u konsalting poslovima u domenu ISO 9001, ISO 14001 I OHSAS 18001, kao I u implementaciji specifičnih globalnih kompanijskih zahteva.

Opširnije...

Nikola Jankovic

Nikola Janković, dipl.inž.org. nauka, zaposlen je u konsultantskoj kući EQS CONSULTING iz Beograda. Ima preko 10 godina radnog iskustva na poslovima inženjera za kvalitet, predstavnika rukovodstva za kvalitet i konsultanta.

Opširnije...

Aleksandar Kolarević

 • 2008 - danas: TUV SUD Serbia d.o.o. Beograd -Izvršni direktor,
 • 1996 - 2008: PPT - industrijska pneumatika AD; pomoćnik direktora za sistem kvaliteta ISO 9001:2000, direktor, upravnik marketinga i projektovanja, upravnik razvojno istraživačke laboratorije, odeljenje za razvoj.

Opširnije...

dr Milan Kukrika, dipl. ing. redovni je profesor Beogradskog univerziteta i predavač Evropske organizacije za kvalitet i IRCA (Velika Britanija) i akreditovan od strane Britanske organizacije za standardizaciju (BSI) da drži seminare iz oblasti upravljanja sigurnošću informacija prema zahtevima standarda ISO 27001.

Opširnije...

Davor Ljubek, magistar saobraćajnih nauka, je odobreni vodeći auditor DNV GL grupe, i predavač za sisteme upravljanja kvalitetom, zdravljem i bezbednosti na radu, i životnom sredinom.

Opširnije...

Predrag Perišić diplomirao je na Tehnološko metalurškom fakultetu smer Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo, Magistar je nauke o eksplozivu i pirotehnici. Radio je na Institutu za bezbednost, Ministrastva unutrašnjih poslova i Bezbedonosno-informativne agencije.

 

Mr Dragana Petrović, direktor, konsultant i predstavnik rukovodstva za kvalitet u Victoria consulting od 2006. godine, osnovne petogodišnje studije završila je na Tehnološko - metalurškom fakultetu u Beogradu, a magistarske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu (Magistrarska teza: Razvoj modela za unapređenje poslovanja malih i srednjih preduzeća, zasnovanog na alatima kvaliteta i životne sredine).

Opširnije...

Mr.Dragan Popović, dipl.elektrotehnike, ekspert za standardizaciju, ekspert za ocenjivanje usaglašenosti, ISO 9001, ISO 14001 i ISO/IEC 27001 ocenjivač.

Opširnije...

Franjo Potak, diplomirani inženjer mašinstva, je odobreni vodeći DNV GL auditor i predavač za sisteme upravljanja životnom sredinom, energijom, kvalitetom i rizicima.

Opširnije...

Prof. dr Radomir Radovanović redovni je profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na Katedri za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane.

Opširnije...

Rajko Pejović, tehnolog, evidentirani ekspert u ATS za proizvodnju i distribuciju zdrave i organske hrane; menadžer, konsultant i predavač ISO 9001, HACCP, ISO 22000 i GMP, GHP i GLP; interni i eksterni auditor ISO 22000 i HACCP.

Opširnije...

Dr Dragan Rajković, diplomirani mašinski inženjer, zaposlen je u Visokoj Tehničkoj školi strukovnih studija u Kragujevcu, na mestu profesora strukovnih studija.

Opširnije...

Vladimir Simić, MIQA (Član Instituta CQI London), IRCA registrovani vodeći ocenjivač (broj registracije A00 3521 od 1992. godine) i registrovani ocenjivač u nacionalnoj shemi SZS (broj registracije No. 001 od 1993. godine).

Opširnije...

mirjana solunac

Mirjana Solunac, diplomirani inženjer tehnologije

 • Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 itd.),
 • Konsultant za poslove upravljanja otpadom (izrada planova i studija),

Opširnije...

ivana spasojevic

Ivana Spasojević,  diplomirani inženjer mašinstva

 • • Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda ( ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 itd)
  • Lead QMS (ISO 9001) Auditor Course

Opširnije...

Obrazovanje

2000. dplomirala na Prehrambeno-Biotehnološkom fakultetu u Zagrebu i stekla zanimanje dipl.ing. prehrambene tehnologije 2014. diplomirala na poslijediplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i stekla zanimanje univ.spec.upravljanja kvalitetom.

Opširnije...

Ivan Stojčić

 • 2001 - danas: TUV SUD Serbia d.o.o. Beograd - inspektor zavarivanja,
 • 2009 - 2011: FŠV Goša Smederevska Palanka - rukovodilac tehničke kontrole, glavni inženjer za zavarivanje i rukovodilac službe za zavarivanje,

Opširnije...

Petar Stojilković, profesor diplomirani inženjer elektrotehnike, zaposlen je u Tehničkoj školi u Leskovcu, na mestu profesora elektrotehničke grupe predmeta. Osnivač je i Generalni menadžer Agencije za bezbednost i zdravlje na radu VIP iz Leskovca, kao i Izvršni menadžer Centra RS Cert.

Opširnije...

Stručni konsultant u oblasti uvođenja menadžment sistema. Senior Konsultant/Direktor u Business improvement through implementing systems d.o.o.

Opširnije...

branko vasic

Prof. dr Branko Vasić

Uža ekspertska oblast: projektovanje, implementacija i primena sistema menadžmenta prema seriji standarda ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, ISO 28000, OHSAS 18000, ISO 22000 I HACCP, ISO /TS16949

 

Opširnije...

milos vasic

Miloš Vasić, diplomirani ekonomista

 • • Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, HACCP, OHSAS 18001, itd)

Opširnije...

Branko Vojinović, mašinski inženjer, vlasnik je i direktor Agencije CERT-PLUS sa iskustvom u oblastima prodaje, servisa i tehničke podrške opreme i mašina za industriju, energetiku, rudarstvo i alatnih mašina.  

Opširnije...

Najdan Vojinović, diplomirani mašinski inženjer, penzionisani je oficir vojske (pukovnik) sa značajnim iskustvom na komandnim, rukovodećim i organizacijskim dužnostima u sistemu logistike u vojsci.

Opširnije...

Diplomirao na mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Magistrirao na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu na odseku za Kvalitet.

Opširnije...

Još članaka...

 1. Zdravko Glušica

Oni će Vas oceniti

Knjiga dr Nikole Vujanovića

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet