Kvalitet

Radovanović Radomir

Prof. dr Radomir Radovanović redovni je profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na Katedri za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane.

Objavio je više od 200 naučnih i stručnih radova, pet univezitetskih udžbenika i dva poglavlja u monografijama. Od 1993. godien je Profesionalni član američkog društva za nauku o mesu – AMSA (American Meat Science Association). U periodu 1993. - 1998. bio je član Saveta za kvalitet Republike Srbije. Od 2000. godine je Tehnički ekspert nacionalnog akredaticionog tela (ATS).

Vodeći je ocenjivač sistema upravljanja bezbednošću (HACCP; ISO 22000:2005) i kvalitetom (ISO 9000:2008), registrovan kod IRCA, London (registarski broj 1191392). Realizovao je oko 150 ocenjivanja u zemlji i inostranstvu sistema upravljanja bezbednošću i kvalitetom hrane preko ”treće” i ”druge” strane (TÜV Cert, Hanover; Lloyd’s, London; SIQ, Ljubljana; JUQS, Beograd). Kao ovlašćeni predavač za sistem upravljanja bezbednošću hrane prema standardu ISO 22000:2005 (registrovan kod IRCA, London, Nigel Bauer & Associates, London i BUSINESS EDGE, Dublin) učestvovao je u realizaciji preko 50 zvanično organizovanih (IRCA registrovanih i priznatih) obuka.

 

Dodatne informacije

  • Uža ekspertska oblast:
  • Nastavnik na IRCA kursevima - nauka o mesu, upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane
  • Organizacija:
  • Euroquality Group

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet