Kvalitet

Đekić Ilija

Prof. dr Ilija Đekić objavio je više od 40 naučnih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima sa recenzijom. Akreditovani je ocenjivač sistema upravljanja kvalitetom (broj akreditacije QO8255), zaštitom životne sredine (broj akreditacije E052807) i bezbednošću hrane (broj akreditacije 052807) kod američko-australijskog akreditacionog tela RABQSA International i do sada je realizovao preko 330 ocenjivanja u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvatskoj i Turskoj.

 

Član je komiteta KSA 207 za pitanja standardizacije iz oblasti zaštite životne sredine pri Institutu za standardizaciju Srbije. Član je Inženjerske Komore Srbije i ovlašćeni projektant, broj licence 333 D 22706. Član je JUSK-a (Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet) i član tima eksperata za pripremu JUSK konvencije 2008. i 2009. godine.

 

Dodatne informacije

  • Uža ekspertska oblast:
  • Nastavnik na IRCA kursevima - upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
  • Organizacija:
  • Euroquality Group

Oni će Vas oceniti

Knjiga dr Nikole Vujanovića

Predstojeći seminari i događaji

23 jan 2018 - 24 jan 2018
INTRODUCTION TO RISK MANAGEMENT, CQI / IRCA CERTIFICATED COURSE NUMBER 1754 – FD 103
23 jan 2018 - 23 jan 2018
FOOD DEFENSE (BIOTERORIZAM)
22 jan 2018 - 26 jan 2018
PECB 31000 Lead Risk Manager
22 jan 2018 - 26 jan 2018
ISO 31000 Risk Manager
25 jan 2018 - 26 jan 2018
OBUKA ZA INTERNE PROVERAVAČE – ISO 9001:2015

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet