Kvalitet

Rajković Dragan

Dr Dragan Rajković, diplomirani mašinski inženjer, zaposlen je u Visokoj Tehničkoj školi strukovnih studija u Kragujevcu, na mestu profesora strukovnih studija.

Magistrirao je iz oblasti upravljanja kvalitetom. Tema doktorske disertacije je: Integrisani sistemi menadžmenta u malim i srednjim preduzećima.

Standardizovanim sistemima menadžmenta bavi dugi niz godina. Završio je međunarodne kurseve za auditora (lead auditor QMS, EMS, OHSAS, MD, FSMS, ISMS, EnMS).

Vodeći je proverivač za ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 50001.

Član je Saveta Saobraćajnog fakulteta u Beogradu

 

Dodatne informacije

  • Uža ekspertska oblast:
  • ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 50001
  • Organizacija:
  • RS Cert

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet