Kvalitet

Petrović Dragana

Mr Dragana Petrović, direktor, konsultant i predstavnik rukovodstva za kvalitet u Victoria consulting od 2006. godine, osnovne petogodišnje studije završila je na Tehnološko - metalurškom fakultetu u Beogradu, a magistarske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu (Magistrarska teza: Razvoj modela za unapređenje poslovanja malih i srednjih preduzeća, zasnovanog na alatima kvaliteta i životne sredine).

11 godina radnog iskustva stekla je u nekoliko preduzeća, na više različitih pozicija. Radila na poslovima: prodaje, nabavke, konsultanta, internog i eksternog proverivača za ISO 9001 i ISO 14001, šefa kontrole kvaliteta, predstavnika rukovodstva za kvalitet, direktora.

 • Konsultant je za standarde sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, EMAS III, EN 16001/ISO 50001),
 • Autor/ko-autor i ključni predavač na obukama iz oblasti standarda sistema menadžmenta, alata kvaliteta i životne sredine i društvene odgovornosti,
 • Učestvovala na više projekata iz oblasti zaštite životne sredine, upravljanja hemikalijama i standarda sistema menadžmenta,
 • Položila ispit za predavača za savetnike za hemikalije (prva u Srbiji sa položenim testovima za predavača iz svih tematskih jedinica),
 • Član je više komisija za standarde u okviru Instituta za standardizaciju Srbije (sistemi menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, energijom, društvena odgovornost),
 • Predsednica je komisije KS A 242 - menadžment energijom (Institut za standardizaciju Srbije) - rad na standardima EN 16001 i ISO 50001- Ocenjivač za pružaoce konsultantskih usluga (za registraciju u NARR),
 • UNIDO nacionalni ekspert za čistiju proizvodnju, član UNIDO nacionalne mreže za hemijski lizing,
 • Osvojila drugo mesto na konkursu za najboljeg mladog preduzetnika Beograda, 2008. godine,
 • Autor je više radova iz oblasti standarda sistema menadžmenta i društvene odgovornosti (jedan od radova na temu društvene odgovornosti i ISO 26000:2010 objavljen je i na zvaničnom web sajtu ISO organizacije u martu 2011. godine: "It’s important to have faith!"),
 • Nacionalni ekspert za EMAS (2006-2008, ECBP 2003 projekat),
 • Jedan od koautora predloga Nacionalnog programa i Akcionog plana za EMAS sistem u Srbiji.

 

Dodatne informacije

 • Uža ekspertska oblast:
 • standardi sistema menadžmenta (ISO 9001/ISO 14001/BS OHSAS 18001/ISO 50001/EN 16001, EMAS III), društvena odgovornost i ISO 26000, upravljanje hemikalijama (položeni testovi za predavača za savetnike za hemikalije - sve tematske jedinice), čistija proizvodnja/ECOprofit, zaštita životne sredine
 • Organizacija:
 • Victoria consulting d.o.o.

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet