Kvalitet

Dimitrijević Ivana

Ivana Dimitrijević

2013- do danas SGS Beograd d.o.o., Beograd
Radno mesto: Lead Auditor and CoC Forestry Expert

Funkcije: Vodeći proveravač za QMS,EMS i FSC COC

Aktivnosti:
Sprovođenje provere prema zahtevima standard ISO 9001:2008, EMS 14001:2004, FSC COC

 

2007- 2013 TUV SUD Serbia d.o.o., Beograd
Radno mesto: Menadžer administracije i wood manager

Funkcije: Vodeći menadžer administracije, menadžer kvaliteta, regionalni menadžer za Makedoniju, menadžer za poslove u vezi drvne industrije, vodeći proveravač za QMS,EMS, vodeći proveravač za FSC COC
Aktivnosti:
- Upravljanje svim aktivnostima u okviru administracije menadžment sistema (korespodencija sa TUV SUD AG, organizacija poslova u administraciji, baze podataka)
- Kordinacija svih aktivnosti u vezi sistema kvaliteta TUV SUD Serbia (akreditacija kod ATS-a- sertifikaciono telo, kontrolna organizacija, interne provere preko druge strane od strane TUV SUD AG – akreditacija DAkkS-a)
- Kordinacija svih aktivnosti TUV SUD Serbia na teritoriji Makedonije (analiza tržišta, razvoj usluga TUV SUD, kontakti sa konsultantima, marketinške aktivnosti, cenovna politika, lobiranje)
- Kordinacija svih aktivnosti TUV SUD u vezi drvne industrije (praćenje situacije u drvnoj industriji, ugovaranje poslova u vezi QMS, EMS, OHSAS, ispitivanje drvnih proizvoda, znaci sertifikacije TUV SUD u sferi neobavezne sertifikacije, FM, PFC COC, FSC COC)
- Sprovođenje provere prema zahtevima standard ISO 9001:2008, EMS 14 001:2004, FSC COC2002-2007. LHC-linea hobby centar, Beograd
Radno mesto: Dizajner
- komunikacija sa kupcima i davanje idejnog rešenja za nameštaj
- tehnička razrada projekata i tehnička priprema proizvodnje
- nadzor nad montažom na licu mesta


2000-2002. Kompanija KTITOR d.o.o, Beograd
Radno mesto: rukovodilac sektora kancelarijskog nameštaja

- komunikacija sa klijentima i stranim dobavljačima
- Poslovi marketinga i prodaje kancelarijskog nameštaja

 

1999-2000. Kompanija GP«RAD HOLDING«, Beograd
Radno mesto: inženjer u sektoru »RAD INŽINJERING«

- priprema tehničke dokumentacije
- obračun isplativosti projekata
- rukovođenje tesarskim pogonom za proizvodnju građevinske oplate

 

 

Obrazovanje

• Diplomirani inženjer (1999.), Šumarski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu

 

Dodatne informacije

  • Uža ekspertska oblast:
  • LA za ISO 9001 / ISO 14001 / FSC CoC
  • Organizacija:
  • SGS

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet