Kvalitet

Duduković Jovica

jovica dudukovic

Jovica Duduković, diplomirani inženjer mašinstva

  • • Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, HACCP, OHSAS 18001, itd)
  • • Diploma internog proveravača prema zahtevima sistema ISO 9000-ISO 14000-OHSAS 18000
  • • Diploma internog proveravača prema zahtevima sistema HACCP
    • Qiipp konsultant za implementaciju, održavanje, analizu, ocenjivanje i provere, projektovanje i stalno unapređenje sistema kvaliteta
    • Učestvovanje u organizaciji i sprovođenju obuka
    • Učestvovanje u internim i eksternim proverama

 

 

Dodatne informacije

Oni će Vas oceniti

Knjiga dr Nikole Vujanovića

Predstojeći seminari i događaji

23 jan 2018 - 24 jan 2018
INTRODUCTION TO RISK MANAGEMENT, CQI / IRCA CERTIFICATED COURSE NUMBER 1754 – FD 103
23 jan 2018 - 23 jan 2018
FOOD DEFENSE (BIOTERORIZAM)
22 jan 2018 - 26 jan 2018
PECB 31000 Lead Risk Manager
22 jan 2018 - 26 jan 2018
ISO 31000 Risk Manager
25 jan 2018 - 26 jan 2018
OBUKA ZA INTERNE PROVERAVAČE – ISO 9001:2015

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet