Kvalitet

Kostić Radoslav

Radoslav Kostić, konsultant i ocenjivač sistema menadžmenta kvaliteta sa preko 500 dan/provera.

 

Radno iskustvo:

Od oktobra 2001. do januara 2011.
Savetnik za sistem kvaliteta i predstavnik rukovodstva za sistem menadžmenta kvalitetom ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d
- Praćenje razvoja sistema kvaliteta u svetu, naročito u automobilskoj industriji,
- istraživanje mogućnosti uvođenja novih metoda i tehnika sistema kvaliteta,
- obezbeđuje da se u ZASTAVA AUTOMOBILI,a.d. uspostavljaju, primenjuju i održavaju procesi potrebni za utvrđivanje, primenu i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom,
- kontinualno izveštavanje rukovodstva o delotvornosti sistema menadžmenta kvalitetom i o potrebnim poboljšanjima,
- osigurava stvaranje svesti o zahtevima korisnika na svim nivoima preduzeća i
- drugi poslovi neophodni za efikasno i efektivno funkcionisanje sistema menadžmenta kvalitetom
ZASTAVA AUTOMOBILI,a.d., Direkcija kvaliteta, 34000 Kragujevac, Kosovska 4, 034/323-124,
Projektovanje, proizvodnja i prodaja putničkih automobila

Od maja 1975. do septembra 2001.
- direktor Sektora obezbeđenje kvaliteta (novembar 1995.- septembar 2001.),
- načelnik Službe razvoja sistema kvaliteta Sektora obezbeđenje kvaliteta, (juni 1985.- oktobar 1995.)
- načelnik Odeljenja za razvoj sistema kvaliteta (novembar 1978.- maj 1985.)
- glavni referent za razvoj sistema kvaliteta (decembar 1975. – oktobar 1978.)
- pripravnik (maj 1975. – novembar 1975.)
- Praćenje razvoja sistema kvaliteta u svetu, naročito u automobilskoj industriji,
- istraživanje mogućnosti uvođenja novih metoda i tehnika sistema kvaliteta i njihova primena u ZASTAVA AUTOMOBILI,a.d.,
- obučavanje zaposlenih iz oblasti sistema kvaliteta,
- kontinualno izveštavanje rukovodstva o delotvornosti sistema menadžmenta kvalitetom i o potrebnim poboljšanjima,
- upravljanje i rukovođenje odgovarajućim organizacionim jedinicama (odeljenja, službe i sektora), i
- drugi poslovi neophodni za efikasno i efektivno funkcionisanje sistema menadžmenta kvalitetom
ZASTAVA AUTOMOBILI,a.d., Direkcija kvaliteta, 34000 Kragujevac, Trg topolivaca 4, 034/323-124,
Projektovanje, proizvodnja i prodaja putničkih automobila

 

Tehničke veštine i kompetencije

Rukovođenje proverama sistema, procesa i proizvoda (Projektant i odgovorno lice za sistem provera saglasno standardima ISO 9001:2000 i ISO/TS 16949:2002)
Stekao sam dodatne kvalifikacije pohađajući sledeće seminare/kurseve (kopije sertifikata - uverenja date u prilogu):
1. Stručnjak za obezbeđenje kvaliteta (Seminar OSIGURANJE KVALITETA (QA) U PRAKSI, JUSK Pula, 15.-17.03.1989.godine),
2. Stručnjak za uvođenje sistema kvaliteta (Seminar UVOĐENJE SISTEMA KVALITETA U PREDUZEĆIMA (za top menadžere), Poslovna škola Privredne Komore Srbije, 09.02.1994.godine, MANAGEMENT TRAINING COURSE ISO 9000, American Quality & Environmental Group, Kragujevac, 07.09.2001.godine),
3. Proveravač sistema kvaliteta (KURS ZA OBUKU KADROVA ZA PROVERU I OCENU SISTEMA KVALITETA, Savezno ministarstvo za odbranu, sektor za vojnoprivrednu delatnost, Vojna kontrola kvaliteta naoružanja i vojne opreme, Kragujevac,15.-19.10.1996.godine, TRANZICIONI KURS ZA OBUKU KADROVA ZA PROVERU SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM PREMA JUS ISO 9001:2001, Savezno ministarstvo za odbranu, sektor za vojnoprivrednu delatnost, Vojna kontrola kvaliteta naoružanja i vojne opreme, Kragujevac, 07.-08.11.2002.godine, Seminar sa temom ISO TS 16949:2002, TÜV Bayern Sava Ljubljana, predstavništvo Beograd, Beograd, 01.09.2004.godine i Seminar za eksterne proveravače sistema menadžmeta kvalitetom ISO 9001:2008, TÜV SÜD Sava Ljubljana, Beograd 30.11.-11.12.2009.godine)
4. Samoocenjivač (KURS ZA SAMOOCENJIVANJE PO MODELU NACIONALNE NAGRADE ZA KVALITET – OSKAR KVALITETA, Fond za kulturu kvaliteta i izvrsnost, Beograd, 16.05.2003.godine),
5. Ocenjivač (KURS ZA OCENJIVAČE PO MODELU NACIONALNE NAGRADE ZA KVALITET – OSKAR KVALITETA, Fond za kulturu kvaliteta i izvrsnost, Beograd, 05.10.2004.godine).

 

Dodatne informacije

Konsalting usluge na uvođenju sistema kvaliteta prema ISO 9001:1996 i ISO 9001:2000 kod sledećih klijenata:
- ZASTAVA PES, Surdulica, 017/815-010
- ZASTAVA ELEKTRO Rača, 034/751-121; 034/751-504
- ZASTAVA PROMET Beograd, 011/754-899, lok.112
- ZASTAVA LIVNICA Topola, 034/812-151
- VERITAS Inđija, 022/551-265
- INTERSEALING Inđija, 022/559-942
Konsalting usluge na uvođenju sistema kvaliteta prema ISO/TS 16949:2002 kao akreditovani konsultant TÜV Thüringen Erfurt, Germany, kod sledećih klijenata:
- SINTER Užice, 031/563-067
- FAD Gornji Milanovac, 032/725-255
Predavač na kursu za interne proveravače ISO/TS 16949 kod TÜV SÜD Sava Ljubljana, predstavništvo Beograd (od ove godine TÜV SÜD Srbija)
Realizovane provere sistema menadžmenta kvaliteta sa preko 500 dan/provera od kojih su najznačajnije:
- Nadzorni audit/RESOR d.o.o. Gadžin Han/ekspert za autoindustriju, sa TÜV Bayern Sava Ljubljana, predstavništvo Beograd, 1 dan provera, 2 dana priprema, 15.12.2008.god. ISO 9001:2002, EA-scope 22B,
- Interne provere QMS ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d./vodeći proveravač, 30 dana provera, 45 priprema, 2000. – 2002.god. ISO 9001:2000, EA scope 22B, 17/1B, 17/2B, 18B
- Interne provere QMS ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d./vodeći proveravač, 20 dana provera, 40 priprema, 2003.god. ISO 16949, EA scope 22B, 17/1B, 17/2B, 18B,
- Interne provere QMS ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d./vodeći proveravač, 60 dana provera, 100 priprema, 2004. – 2008.god. ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, EA scope 22B, 17/1B, 17/2B, 18B,
- Provere isporučioca: 21.OKTOBAR Kragujevac, TRAYAL Kruševac, TIGAR Pirot, PES Surdulica, DMB Rakovica, FAD Gornji Milanovac, Tehnika Kula, Livnica Topola, Industrija stakla Pančevo/Vodeći proveravač, 20 dana provera, 60 priprema, 2000.-2008.god. EA scope 17/1B, 17/2B, 14B, 15D.

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet