Kvalitet

Vojinović Branko

Branko Vojinović, mašinski inženjer, vlasnik je i direktor Agencije CERT-PLUS sa iskustvom u oblastima prodaje, servisa i tehničke podrške opreme i mašina za industriju, energetiku, rudarstvo i alatnih mašina.  

Vodeći je proveravač za ISO 9001, ISO/IEC 27001 i ISO 50001. Bavi se projektovanjem, izradom i ugradnjom sistema za tehničku zaštitu objekata i ljudstva, sistema za zaštitu podataka, a radi i na izradi web sajtova i web aplikacija. Autor je više projekata sigurnosti informacija u IT sistemima u organizacijama.

 

 

Dodatne informacije

  • Uža ekspertska oblast:
  • ISO 9001, ISO 27001 i ISO 50001
  • Organizacija:
  • Cert Plus

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet