Kvalitet

Rajko Pejović

Rajko Pejović, tehnolog, evidentirani ekspert u ATS za proizvodnju i distribuciju zdrave i organske hrane; menadžer, konsultant i predavač ISO 9001, HACCP, ISO 22000 i GMP, GHP i GLP; interni i eksterni auditor ISO 22000 i HACCP.

 

Datum rođenja: 20.05.1952.
Adresa: 23300 Kikinda,
Vuka Karadžića 1a
Telefon: 063/1674909; 0230/502909
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Radno iskustvo

• Od 01.VII 2014. Na raspolaganju tržišta rada
• Od VIII 2009 do VI 2014. HACCP Konsalting i PAN KVALITET, Pančevo
Radno mesto: Menadžer i konsultant agencije za konsalting, menadžment, inženjering i obuke.
* ugovaranje, planiranje i realizacija konsultantskih poslova, mali i srednji proizvođači prehrambenih proizvoda
* priprema dokumentacije za sertifikaciju po ISO 9001 standardu i HACCP procedurama
* organizovanje i izvođenje HACCP i QMS obuka vlasnika, menadžera i radnika pomenutih preduzeća
* UČEŠĆE U AUDIT TIMOVIMA u vidu TEHNIČKOG EKSPERTA I AUDITORA ISO 22000 i HACCP.

Organizacija je privremeno obustavila rad, radi nedostatka posla.

• XI 08 - VII 09. Medela, Vrbas – Beogradsko odeljenje - Zemun
Radno mesto: Saradnik za kvalitet u MEDELI i u isto vreme:
- Predstavnik rukovodstva za kvalitet RATARA i
- Predstavnik rukovodstva za kvalitet Luke DUNAV
* kontrola i izrada dokumentacije, kao i organizacija internih provera u MEDELI, RATARU i Luci DUNAV u Pančevu
* priprema za nadzornu proveru u RATARU
* realizacija i vođenje internih prover u RATARU,
* Iniciranje i koordiniranje procesa preispitivanja i poboljšavanja QMS-a i EMS-a u Luci DUNAV
* organizovanje predsertifikacione provere u Luci DUNAV
* ugovaranje i priprema sertifikacione provere u Luci DUNAV

• 2007- XI 2008. Ratar, Pančevo
Radno mesto: Rukovodilac Službe standarda i organizacije
- Vođa HACCP tima RATARA,
- Predstavnik rukovodstva za kvalitet RATARA
- Rukovodilac projekta unapređenja poslovanja - 20 KLJUČEVA - prema metodologiji DELLOITE-a.
- Predstavnik rukovodstva za kvalitet Luke DUNAV
* održavanje i unapređenje standarda i organizacije
* implementacija QMS (ISO 9001) i HACCP sistema
* priprema za sertifikaciju i nadzor QMS (ISO 9001) i HACCP.
* organizovanje internih provera i sastanaka Odbora za kvalitet
* obučavanje najviših i srednjih menadžera, kao i zaposlenih
* Iniciranje i koordiniranje procesa preispitivanja i poboljšavanja QMS-a i HACCP-a
* saradnja u kontroli sirovina, proizvoda i procesa
* rad na razvojnim projktima i izradi TT dokumentacije

• 2006-2007. Invej doo, Konditorsko odeljenje, Beograd-Zemun
Radna mesta: Referent razvoja i Rukovodilac Sektora kontrole kvaliteta
* razvoj, obuke, kao i izrada projekata planiranih novih konditorskih fabrika (keks, vafli, sladoled, čokolada, kafa...)
* poslovi rukovođenja timom za projektovanje linija za proizvodnju vafle i linija za proizvodnju sladoleda
* izrada TT dokumentacije, specifikacija i deklaracija 

* izrada organizacionih šema budućih konditorskih fabrika
* organizovanje obuka iz QMS-a i HACCP principa
* izveštavanje menadžmenta, sastanci i obuke menadžera razvoja i kvaliteta

• 1996-2006. Pekara KIKINDA, Kikinda
Radna mesta: Glavni tehnolog, Rukovodilac proizvodnje
- Predstavnik rukovodstva za kvalitet
* poslovi organizacije proizvodnje, organizacija probne proizvodnje i razvoja novih proizvoda, kontrole kvaliteta, izrade TT dokumentacije
* uspostavljanje, primena i proveravanje QMS ( ISO 9001)
* priprema za sertifikaciju, nadzor i resertifikaciju QMS
* organizacija obuka za modeliranje procesa i obuka za interne provere
* iniciranje i koordiniranje procesa preispitivanja i poboljšavanja QMS-a

• 1982-1996. Banini, Kikinda
Radna mesta: Tehnolog u proizvodnji i Rukovodilac proizvodnje

* puštanje u rad novih linija za proizvodnju keksa, industrijskih kolača, deserata, čokoladnih i šećernih preliva i kremova
* poslovi rukovođenja proizvodnjom i organizacije proizvodnje, organizacija probne proizvodnje i razvoja novih proizvoda, kontrole kvaliteta, izrade TT dokumentacije
* priprema i obuke za implementaciju QMS (ISO 9001)
* projektovanje laboratorije za probna pečenja
* saradnja u kontroli sirovina, proizvoda

• 1980-1982. Medela, Vrbas
Radno mesto: Tehnolog u proizvodnji

* poslovi organizacije proizvodnje, razvoja novih proizvoda, kontrole kvaliteta, izrade normativa i TT dokumentacije

Obrazovanje

• Diplomirani inženjer tehnologije (1979.) Tehnološki fakultet, prehrambeni odsek, smer ugljeno-hidratne hrane. Univerzitet u Novom Sadu.
• Gimnazija, prirodno matematičkog smera, Vrbas.
• Obuke za internog i eksternog auditora ISO 9001, ISO 2200 i HACCP.

• Praktičan rad u trajanju od 1,5 godine u laboratoriji Tehnološkog fakulteta, zaposlen kao student – laborant – saradnik.u nastavi, istraživanju i probnim pečenjima (1977. i 1978).

Ostale obuke i veštine

• Stečeno veliko iskustvo tehnologa, menadžera i projektanta u prehrambenoj (posebno u mlinsko pekarskoj i konditorskoj) industriji.
• Učešće na mnogim stručnim skupovima iz oblasti standardizacije, izrade pravilnika, unapređenja i razvoja proizvodnje i kontrole mlinsko – pekarsko – konditorsko - poslastičarske  delatnosti.
• Rad na projektima u oblasti sistema kvaliteta (ISO 9001, HACCP i ISO 14001) kao vodeći menadžer, vođa tima, tehnički ekspert i interni auditor.
• Kao samostalan HACCP i ISO 9001 konsultant: radio na 80 projekata unapređenja sistema kvaliteta i kvaliteta proizvoda, od kojih je oko 30 FIRMI SA USPEŠNO REALIZOVANOM SERTIFIKACIJOM / RESERTIFIKACIJOM.

Posedujem sledeće lične karakteristike:

• Komunikativnost, strpljivost, iskustvo, sklonost ka timskom radu, smirenost i staloženost, objektivno zapažanje, sposobnost vrednovanja i ocenjivanja, analitičnost, diplomatičnost.
• Samostalnost i nezavisnost u odlučivanju.

Poznavanje jezika

• Engleski (pisanje-odlično, čitanje-odlično, govor-vrlodobar), 10 godina učenja jezika.
• Slovenački, makedonski, slovački i bugarski – pasivno

Rad sa računarom

• Korišćenje MS Office paketa i Interneta u svakodnevnom radu.

Ostalo

• Oženjen, dvoje dece.
• Interesovanje za društveno i državno uređenje, geografiju, nacionalnu i evropsku istoriju, zdravu ishranu, pedagogiju, književnost, pozorište, popular nu muziku i film. i filozofiju.

 

 

 

INTERNE, EKSTERNE PROVERE I POSLOVI TEHNIČKOG EKSPERTA PRILIKOM EKSTERNIH PROVERA

INTERNE PROVERE 
2001. AD Pekara KIKINDA, Kikinda, Srbija 1 dan, Prva interna ISO 9001 provera – pre sertifikacionog audita (CA) Evrocerta Vođa tima proveravača
2002. AD Pekara KIKINDA, Kikinda, Srbija 2 dana, Redovna godišnja celovita interna ISO 9001 provera Član tima proveravača
2003. AD Pekara KIKINDA, Kikinda, Srbija 2 dana, Redovna godišnja celovita interna ISO 9001 provera Član tima proveravača
2004. AD Pekara KIKINDA, Kikinda, Srbija 3 dana, celovita nterna ISO 9001 provera – pre resertifikacionog audita (RCA) Evrocerta Vođa tima proveravača
2005. AD Pekara KIKINDA, Kikinda, Srbija 2 dana, Redovna godišnja celovita interna ISO 9001 provera Vođa tima proveravača
2007. AD RATAR, Pančevo, Srbija 8 dana, Parcijalne interne ISO 9001 + HACCP provere u 8 sektora Član tima proveravača / Vođa tima
2007. AD RATAR, Pančevo, Srbija 2 dana, Interna ISO 9001 + HACCP provera - pre sertifikacionog audita (CA) Quality Austria - e Vođa tima proveravača
2008. AD RATAR, Pančevo, Srbija 8 dana, Parcijalne interne ISO 9001 + HACCP provere u 8 sektora Član tima proveravača / Vođa tima
2009. AD RATAR, Pančevo, Serbia 2 dana, Redovna godišnja celovita interna ISO 9001+HACCP provera Vođa tima proveravača

2006. – 2011. Pekare (6) i restorani (4) u Šapcu, preko Vizija Projekt Konsaltinga 10 dana, Interni GMP + GHP + HACCP audit - pre zakonskog monitoringa inspekcije RS Vođa tima proveravača
INTERNE PROVERE + EKSTERNE PROVERE PREKO DRUGE STRANE + AKTIVNOSTI TEHNIČKOG EKSPERTA U TOKU EKSTERNIH PROVERA 
April 2009. AD MEDELA, Vrbas –u AD RATAR, Pančevo 3 dana, Provera preko druge strane ISO 9001+HACCP – Audit kod isporučioca Vođa tima proveravača
Nov.2007,April 2008. CENTROPROIZVOD Beorad, Serbia – in AD RATAR, Pančevo, Serbia 2 dana, Provera preko druge strane ISO 9001+HACCP – Audit kod isporučioca Član tima proveravača
6. i 7.06.2008.Q KVALITET, Subotica – u JAJE PRODUKT – farma koka nosilja, Čenej, Srbija 2 dana, Interna HACCP provera - pre sertifikacionog audita (CA) Quality Austria - e Član tima proveravača
15. 03. 2009. Q KVALITET , Subotica - u METALOPROMET, Kula, Srbija 2 dana, Interna HACCP provera - pre sertifikacionog audita (CA) Quality Austria - e Član tima proveravača
16. 03. 2009. Q KVALITET, Subotica - u ERAKOVIĆ and EMTM, Kula 1 dan, Interna HACCP provera - pre sertifikacionog audita (CA) Quality Austria - e Član tima proveravača
May 2009. Q KVALITET , Subotica - u TIMKOK doo – farma koka nosilja, B.N.Selo 2 dana, Interna HACCP provera - pre sertifikacionog audita (CA) Quality Austria - e Član tima proveravača
Jun 2010. HACCP KONSALTING, Pančevo - u TIMKOK doo – farma koka nos, B.N.Selo 1 dan, Interna HACCP aprovera - pre nadzornog audita (SA) Quality Austria - e Član tima proveravača
Jul 2012. HACCP KONSALTING, Pančevo - in TIMKOK doo, B.N.Selo 1 dan, Interna HACCP aprovera - pre resertifikacionog audita (RCA) Quality Austria - e Član tima proveravača
Januar 2009. Q Expert International, Beograd - 3 ekspert auditora – u Luci DUNAV AD, Pančevo, Sebija 3 dana, Prva interna provera - predsertifikacioni audit (PCA) (Integisani ISO 9001:2008 + ISO 14001:2005) Vođa tima proveravača
Maj 2011. HACCP KONSALTING - u MULINOPRODUCT doo, Pivnice, Serbia 1 dan, Interna HACCP provera - pre nadzornog audita (SA) Quality Austria - e Vođa tima proveravača
Oktobar 2012. HACCP KONSALTING - u MULINOPRODUCT doo, Pivnice, Serbia 1 dan, Interna HACCP provera - pre nadzornog audita (SA) Quality Austria - e Vođa tima proveravača
Jun 2013. HACCP KONSALTING - u MULINOTRADE doo, Pivnice, Serbia 1 dan, Interna HACCP provera - pre resertifikacionog (RCA) audita Quality Austria - e Vođa tima proveravača
Februar - Maj 2010 R.Pejovic + VPK Šabac – 3 obučena auditora – VPK klijenti (12 pekara) - Srbija 12 dana, Interni GMP + GHP + HACCP auditi - pre zakonskog monitoringa inspekcija RS Vođa tima proveravača
Jun 2010. HACCP KONSALTING -1 auditor, Pančevo – u SiD KORKA, Glogonj 1 dan, Interni GMP + GHP + HACCP audit - pre zakonskog monitoringa inspekcija RS Vođa tima proveravača
Oktobar 2010. ALFA INŽENJERING - 2 auditora, Pančevo – u SZR FRIŠKO, Baranda 1 dan, Interna HACCP provera - pre sertifikacionog (CA) audita CERTOP - a Vođa tima proveravača
Maj 2012. HACCP KONSALTING - 2 ob.auditora, Pančevo – u SZR PAHULJA, Pančevo 1 dan, Interni GMP + GHP + HACCP audit - pre zakonskog monitoringa inspekcija RS Vođa tima proveravača
Januar 2011. CI (Certification International) Bulgaria, 1 bug. auditor - u AD BONIDA AGRAR – farma svinja nazimica, Ruski Krstur, Srbija 1 dan, R.P kao TEHNIČKI EKSPERT za vreme sertifikacionog (CA) ISO 9001:2008+HACCP audita Tehnički Ekspert za oblast EA 1, Nace Code -A
Novembar 2011. CI (Certification International Bulgaria), 2 bug.auditora – GC SUBOTICA, Srbija 1 dan, R.P kao TEH.EKSPERT za vreme sertifikacionog (CA) ISO 9001:2008+HACCP audita Tehnički Ekspert za oblast EA 38, Nace Code - N
December 2011. CI (Certification International Bulgaria), 1 Sofia auditor – GC PANČEVO, Serbia 1 dan, R.P kao TEH.EKSPERT za vreme sertifikacionog (CA) HACCP audita Tehnički Ekspert za oblast EA 38, Nace Code - N
December 2011. CI (Certification International Bulgaria), 1 bugarski auditor – u doo ALATNICA MARTINOVIC, Beograd 1 dan, R.P kao TEH.EKSPERT za vreme sertifikacionog (CA) ISO 9001:2008 audita Tehnički Ekspert za oblast EA 18, Nace Code - DK
Decembar 2011. HACCP Konsalting, Pančevo, 2 auditora - u GC Knjaževac, Serbia 1 dan, Prvi Interni ISO 9001:2008 + HACCP audit - pre CA - sertificationog audita Član tima proveravača
Februar 2012. HACCP Konsalting, Pančevo, 1 auditor - in SC Bor, Bor, Serbia 1 dan, Prvi Interni ISO 9001:2008 audit – pre sertificationog audita (CA) Član tima proveravača
Mart 2012. HACCP Konsalting, Pančevo, 2 auditora – u SC Priština (Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok, Leposavić, Blace), Kosovo - Srbija 3 dana, Prvi Interni ISO 9001:2008 + HACCP audit - pre CA - sertificationog audita ugovorenog sa Certification International Serbia, Beograd Član tima proveravača
April 2012. CI Serbia, 1 auditor, Beograd - u HOTEL TRIM, Beograd, Srbija 1 dan, R.P kao TEHNIČKI EKSPERT tokom sertificationog HACCP audita (CA) Tehnički Ekspert za oblast EA 30, Nace Code - H
Januar 2012. CI (Certification International) Bulgaria, 2 Sbug. auditora – GC NOVI SAD, Srbija 1 dan, R.P kao TEH.EKSPERT za vreme sertifikacionog (CA) ISO 9001:2008+HACCP audita Tehnički Ekspert za oblast EA 38, Nace Code - N
Novembar 2012. HACCP KONSALTING - 1 auditor – u restoranu ČILE doo, Pančevo, Srbija 1 dan, Interni GMP + GHP + HACCP audit - pre zakonskog monitoringa inspekcija RS Vođa tima proveravača

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet