Kvalitet

Popović Dragan

Mr.Dragan Popović, dipl.elektrotehnike, ekspert za standardizaciju, ekspert za ocenjivanje usaglašenosti, ISO 9001, ISO 14001 i ISO/IEC 27001 ocenjivač.

 

Postdiplomske studije, Elektrotehnički fakultet, smer telekomunikacije, Beograd; magistarski rad (1976): Sinteza linearnih mreža u vremen-skom domenu korišćenjem aproksimacija ortogonalnim funkcijama.

U oblasti sistema menadžmenta ocenjivač ISO 9001; ISO 14001; ISO 18001; ISO/IEC 27001.

Odlično poznavanje engleskog, ruskog i hebrejskog jezika.

Radno iskustvo: EI-Niš; Vojno-tehnički institut; Energoinvest ETT-direktor sektora Beograd; Savezni zavod za standardizaciju/Institut za standardizaciju Srbije - savetnik; viši savetnik; šef odseka za elektroniku, telekomunikacije i informacionu tehnologiju; rukovodilac grupe za elektroniku i telekomunikacije, pomoćnik direktora, rukovodilac Sektora za kvalitet; INI doo - razvojni inženjer, ocenjivač sistema menadžmenta.

 

Dodatne informacije

  • Uža ekspertska oblast:
  • Еkspertno poznavanje pravila i postupaka međunarodne, evropske i nacionalne standardizacije, Duboko razumevanje savremenih međunarodnih standarda (ISO CASCO i dr.), SТО и ЕУ normativnih dokumenata i prakse ocenjivanja usaglašenosti
  • Organizacija:
  • DQMS

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet