Kvalitet

Obuka za implementacija na baranjata ISO 14001:2015 i integracija na dokumentacijata na ISO 9001 i 14001- JP Komunalna higiena Skopje

Obuka za implementacija na baranjata ISO 14001:2015 i integracija na dokumentacijata na ISO 9001 i 14001- JP Komunalna higiena Skopje

 

I.1) Podatoci za dogovorniot organ
I.1.1) Naziv na dogovorniot organ: JP Komunalna higiena Skopje
I.1.2) Adresa: Bul.Ilinden br. 1
I.1.3) Grad i poštenski kod: Skopje 1000
I.1.4) Internet adresa: www.khigiena.com.mk
I.1.5) Lice za kontakt: Lenče Stojkovska Adresa na e-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Telefon/Faks: 023230857/023230841
I.1.6) Dopolnitelni informacii i tenderskata dokumentacija može da se dobijat:
Na gornata adresa
I.2) Kategorija na dogovoren organ, negova glavna aktivnost ili dejnost:
Javni pretprijatija, akcionerski društva i društva so ograničena odgovornost od opfateni dejnosti-Drugo

 

Rok za podnošenje ponuda 22.12.2015

Izvor i dokumenta vezana za oglas: Biro za javni nabavki Makedonije

 

Oni će Vas oceniti

Knjiga dr Nikole Vujanovića

Predstojeći seminari i događaji

23 jan 2018 - 24 jan 2018
INTRODUCTION TO RISK MANAGEMENT, CQI / IRCA CERTIFICATED COURSE NUMBER 1754 – FD 103
22 jan 2018 - 26 jan 2018
PECB 31000 Lead Risk Manager
22 jan 2018 - 26 jan 2018
ISO 31000 Risk Manager
25 jan 2018 - 26 jan 2018
OBUKA ZA INTERNE PROVERAVAČE – ISO 9001:2015
29 jan 2018 - 30 jan 2018
OBUKA ZA INTERNE PROVERIVAČE – OHSAS 18001:2007

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet