Kvalitet

Tender: Sertifikacija po ISO 9001:2015 - Državen zavod za revizija

dzr slikaNabavka na usluga za sertifikacija na sistem za upravuvanje so kvalitet soglasno standardot ISO 9001:2015 - Državen zavod za revizija

 

I.1) Podatoci za dogovorniot organ
I.1.1) Naziv na dogovorniot organ: Državen zavod za revizija
I.1.2) Adresa: Palata ,,Emanuel Čučkov”, na ul. „Jordan Mijalkov“ P.Fah 249
I.1.3) Grad i poštenski kod: Skopje 1000
I.1.4) Internet adresa:
I.1.5) Lice za kontakt: Julijana Stefanoviќ Adresa na e-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Telefon/Faks: 02/3211-262/
I.1.6) Dopolnitelni informacii i tenderskata dokumentacija može da se dobijat
Na gornata adresa
I.2) Kategorija na dogovoren organ, negova glavna aktivnost ili dejnost:
Državni organi - Opšti javni uslugi

 

Rok za podnošenje ponuda 20.11.2017.
Izvor i dokumenta vezana za oglas: Biro za javni nabavki Makedonije

 

Oni će Vas oceniti

Konkurs za saradnike

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet