Kvalitet

Tender: Transformacija na standardot ISO 14001:2004 vo ISO 14001:2015 - AD Elektrani na Makedonija - Skopje

2018.1.elem tenederiKonsultantski uslugi za sproveduvanje na proces na prilagoduvanje na sistemot za upravuvanje so životna sredina so transformacija na standardot ISO 14001: 2004 vo ISO 14001: 2015 - AD Elektrani na Makedonija - Skopje

 

I.1) Podatoci za dogovorniot organ
I.1.1) Naziv na dogovorniot organ: AD Elektrani na Makedonija - Skopje
I.1.2) Adresa: ul. 11 Oktomvri br.9
I.1.3) Grad i poštenski kod: Skopje 1000
I.1.4) Internet adresa:
I.1.5) Lice za kontakt: Slobodan Dimov Adresa na e-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Telefon/Faks: 023149106/
I.1.6) Dopolnitelni informacii i tenderskata dokumentacija može da se dobijat
Na gornata adresa
I.2) Kategorija na dogovoren organ, negova glavna aktivnost ili dejnost:
Javni pretprijatija, akcionerski društva i društva so ograničena odgovornost od opfateni dejnosti - Drugo

 

Rok za podnošenje ponuda 25.01.2018.
Izvor i dokumenta vezana za oglas: Biro za javni nabavki Makedonije

 

Oni će Vas oceniti

Knjiga dr Nikole Vujanovića

Predstojeći seminari i događaji

23 jan 2018 - 24 jan 2018
INTRODUCTION TO RISK MANAGEMENT, CQI / IRCA CERTIFICATED COURSE NUMBER 1754 – FD 103
23 jan 2018 - 23 jan 2018
FOOD DEFENSE (BIOTERORIZAM)
22 jan 2018 - 26 jan 2018
PECB 31000 Lead Risk Manager
22 jan 2018 - 26 jan 2018
ISO 31000 Risk Manager
25 jan 2018 - 26 jan 2018
OBUKA ZA INTERNE PROVERAVAČE – ISO 9001:2015

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet