Kvalitet

Tender: Usaglašavanje procesa i dokumentacije sistema menadžmenta prema zahtevima novih izdanja standarda ISO 9001 i ISO 14001 - JP EPS

Usaglašavanje procesa i dokumentacije sistema menadžmenta prema zahtevima novih izdanja standarda ISO 9001 i ISO 14001 - JP EPS

 

Pun naziv naručioca: JP Elektroprivreda Srbije
Matični broj: 20053658
PIB: 103920327
Država: SRBIJA
Opština: STARI GRAD
Mesto: Beograd (Stari Grad)
Delatnost: Trgovina električnom energijom
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Javno preduzeće
Kategorija: državna javna preduzeća
Kontakt osoba: Svetlana Mirković - Jovičić
Kontakt telefon: +381 11 2024 853

 

Rok za podnošenje ponuda je do 08.05.2018.
Izvor i dokumenta vezana za oglas: Uprava javnih nabavki Srbije

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet