logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Plan obuka za mesec april 2024. - StandCert

 

Cilj obuka koje StandCert d.o.o. Beograd organizuje je pružanje visoko kvalitetnog nivoa informacija i znanja, koje integriše teorijske osnove i praktična iskustva. Kao predavače angažujemo najbolje stručnjake sa teritorije Srbije i šire. 

 

1. Q12 Sistemi menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 – Tumačenje zahteva standarda sa uputstvom za primenu - Webinar/EX Catedra

Datum: 03-04.04.2024.

Detalji obuke: Obuka je namenjena organizacijama koje imaju uspostavljen sistem menadžmenta kvalitetom ili planiraju da ga uspostave. Polaznicima obuke će biti detaljno objašnjeni zahtevi standarda i metodologije za primenu standarda. Kroz vežbe polaznici će se osposobljavati da u organizacijama mogu da budu članovi tima ili da vode sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015.

Materijal: svaki polaznik dobija priručnik za praćenje obuke u elektronskoj formi

Način izvođenja: Webinar/ex catedra u prostorijama Standcert d.o.o

 

 

2. Q14-Interni proveravač sistema menadžmenta kvalitetom (prema ISO 9001:2015)- Webinar/EX Catedra

Datum: 10-11.04.2024.

Cilj obuke: sticanje teorijskog i praktičnog znanja o sprovođenju interne provere u organizaciji koja primenjuje standard ISO 9001:2015. Tokom obuke biće prezentovane teorijske osnove, a polaznici će se kroz radionice i rešavanje konkretnih zadataka osposobiti da planiraju i sprovode interne provere u svojoj organizaciji. Posebna pažnja se posvećuje procesno orjentisanim internim proverama.

Materijal: svaki polaznik dobija priručnik za praćenje obuke (i pripremu ispita). Tokom obuke polaznici će dobijati primere dokumenata za sprovođenje interne provere.

Način izvođenja: Webinar/ex catedra u prostorijama Standcert d.o.o

Napomena: Obuka je odobrena okviru SC-UP-13 Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta što znači da polaznici koji završe ovu obuku dobijaju potrebna znanja i veštine koje se zahtevaju kao jedan od preduslov za sertifikaciju internih proveravača za sistem menadžmenta kvalitetom prema SRPS ISO 9001:2015 koja se sprovodi u akreditovanom sertifikacionom telu za sertifikaciju osoba StandCert doo.

 

 

3. In15-Relevantnost klimatskih promena za organizaciju i njene sisteme menadžmenta (MSS)- Webinar/EX Catedra

Datum 15.04.2024.

Cilj obuke: Opšte je poznato da kimatske promene utiču na organizacije na različite načine i da će se tako nastaviti i u narednim decenijama usled gasova sa efektom staklene bašte koji se emituju od početka industrijske revolucije. ISO organizacija je preduzela niz aktivnosti kako bi se putem ISO standarda pomoglo organizacijama da se prilagode klimatskim promenama i da se ublaže efekti klimatskih promena. Jedna od aktivnosti koju je sprovela ISO organizacija je izmena standarda za sisteme menadžmenta, koja je objavljena 23.02.2024. godine. Obuka je namenjena organizacijama koje primenjuju standarde za sisteme menadžmenta, kao što su ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 50001, isl. Trenutno je objavljeno 31 standarda za sisteme menadžmenta. Cilj obuke je upoznavanje sa temama vezanim za klimatskepromene, analize aktivnosti koje organizacija treba da preduzme i planiranja spcifičnih mera u okviru primenjenog(primenjenih) standarda za sisteme menadžmenta.

Materijal: svaki polaznik dobija priručnik za praćenje obuke (i pripremu ispita). Tokom obuke polaznici će dobijati primere dokumenata za sprovođenje interne provere..

Način izvođenja: Webinar/ex catedra u prostorijama Standcert d.o.o

 

 

4. C39 - Vodeći proveravač/proveravač za sisteme bezbednošću informacija prema ISO/IEC 27001:2022- Webinar/Ex Catedra

Datum: 22-26.04.2024.

Cilj obuke: Kurs je interaktivan, tipa radionice. Tokom obuke kandidati se obučavaju da planiraju proveru, upravljaju programom provere i sprovode proveru, prikupljaju dokaze, utvrđuju nalaze provere, prepoznaju nalaze koji predstavljaju neusaglašenost i definišu neusaglašenosti, izrađuju izveštaje sa provere i ostale nalaze sa provere, vrednuju adekvatnost predloženih mera za otklanjanje neusaglašenosti i vrše verifikaciju otklonjenosti neusaglašenosti.

Materijal: svaki polaznik dobija priručnik za praćenje obuke u elektronskom obliku

Način izvođenja: Webinar/ex catedra u prostorijama Standcert d.o.o

 

Sadržaj kurseva:

Kursevi se sastoje iz:

- teorijskog dela;

- praktičnih vežbi;

- ispita na kraju kursa (test)

Način prijavljivanja

Prijave se mogu izvršiti na:

tel. 0112651499
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt: Ivana Francuski Nikodijević, mob: +381 69-5779953