logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Kalendar obuka za 2021.godinu - QAC

Sertifikaciono telo Quality Austria je objavilo Kalendar obuka za 2021.godinu.

 

Zakazane su sledeće obuke:

1. ISO 31000 – MENADŽERI RIZIKA 5 dana

16. – 17.03.
30. – 31.03.

ispit: 02.04.

2. ISO 22301 – MENADŽERI KONTINUITETA POSLOVANJA 5 dana

16. – 17.03.
06. – 07.04.

ispit: 09.04.

3. MENADŽERI PROCESA 4 dana

22. – 24.03.

ispit: 12.04.

 
4. ISO/IEC 27001 - MENADŽERI SISTEMA BEZBEDNOSTI INFORMACIJA 5 dana

19. – 22.04.

ispit: 29.04.


5. SEMINAR – KAIZEN 1 dan

26.04. 

6. SEMINAR – ISO 37001 PREVENCIJA KORUPCIJE 1 dan

28.04.

 

Kalendar obuka možete pogledati ovde.