logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Set obuka najavljenih za sledeći period - ISS

 

1. Tumačenje zahteva SRPS ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu

Datum: 30.mart 2021.

Trajanje: jednodnevna obuka

Kako bi izašao u susret potrebama svojih korisnika, Institut za standardizaciju Srbije ponovo organizuje obuku posvećenu tumačenju zahteva standarda SRPS ISO 9001:2015 kao i preporukama za primenu tih zahteva. U skladu sa novonastalim okolnostima, obuka se održava u formi vebinara i pruža mogućnost učesnicima da steknu nova znanja, zahvaljujući kojima će unaprediti i olakšati primenu sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) u svojim organizacijama.

Ovaj vebinar je koncipiran tako da bude od koristi i učesnicima koji su već upoznati sa standardom i koji žele da poboljšaju QMS, pružajući im priliku za diskusiju o problemima u tumačenju pojedinih zahteva standarda sa kojima se sreću u praksi, kao i onima koji se tek upoznaju sa standardom i kojima su potrebna objašnjenja u primeni ovog standarda.

Uz konkretne primere za ispunjavanje zahteva standarda SRPS ISO 9001:2015 učesnici će kroz niz vežbi imati priliku da praktično primene stečeno znanje o principima QMS-a i na svojim radnim mestima.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen svim organizacijama koje su sertifikovane prema ISO 9001:2015 ili uvode sistem menadžmenta kvalitetom u svoje organizacije, a naročito predstavnicima rukovodstva za sistem menadžmenta kvalitetom, predstavnicima rukovodstva za druge sisteme (EMS i OHSAS), menadžerima kvaliteta ili drugih sistema menadžmenta, kao i svima koji se bave QMS-om.

Biće obrađene sledeće teme: – hronologija i razvoj ISO 9001, – osnove QMS-a i procesnog pristupa, – termini i definicije, – svrha i koristi od Priloga SL iz ISO/IEC Direktiva, Deo 2, – ključni koncepti, principi i struktura ISO 9001, – tumačenje zahteva sa akcentom na: definisanje konteksta i zainteresovanih strana organizacije, liderstvo, menadžment rizicima, merenje ciljeva i upravljanje promenama, komunikaciju i svest, interne provere, neusglašenosti, i drugo.

Posebna pogodnost vezana za ovaj seminar jeste to što materijal za obuku uključuje i uslugu onlajn čitanja standarda SRPS ISO 9001:2015 (u trajanju od 5 dana), što znatno olakšava praćenje obuke.

Predavači:

Branislava Milovanov, menadžer za obuke u StandCert d.o.o, predsednica Komisije CASCO, Ocenjivanje usaglašenosti i menadžment kvalitetom, u Institutu za standardizaciju Srbije; menadžer kvaliteta, menadžer zaštitom životne sredine, proveravač za QMS, EMS i OHSAS

Mr Mirjana Mirković-Đorđević, rukovodilac Odeljenja za hemijske tehnologije, poljoprivredu, šumarstvo, bezbednost, životnu sredinu i opšte standarde u ICC-u, sekretar Komisije CASCO, proveravač za QMS

Naknada za učešće na vebinaru iznosi 12.000,00 din. (uključuje prezentacije predavača, uslugu onlajn čitanja standarda SRPS ISO 9001:2015 (u trajanju od 5 dana) i potvrdu o pohađanju vebinara u elktronskom formatu). Informacije u vezi sa redovnim popustima, koji su utvrđeni prema broju i kategorijama učesnika, proverite na tel. 011/3409-340, 011/340-390 ili imejl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Prijavite se na sledećem linku: https://forms.gle/KycHj378ccjnpNZA6

Nakon prijave, dostavićemo vam detaljan program vebinara i predračun.

 

 

2. Pravilnik i standardi o ličnoj zaštitnoj opremi – Novine u regulativi

Datum: 31.mart 2021.

Trajanje: jednodnevna obuka

Novi Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi („Službeni glasnik RS”, br. 23/2020) stupio je na snagu u maju 2020. godine, a krajem juna je u „Službenom glasniku RS”, br. 90/20 objavljen i Spisak srpskih standarda iz oblasti LZO. Imajući u vidu važnost bezbednosti i zaštite na radu, Institut za standardizaciju Srbije ovog puta organizuje specijalizovani vebinar za stručnjake koji se bave ovom oblašću. Predavači na vebinaru direktno su učestvovali u izradi ovog pravilnika.

Posebno će biti obrađene sledeće teme:  bitni zahtevi za zdravlje i bezbednost, pre stavljanja ove opreme na tržište,  kategorije i vrste lične zaštitne opreme;  postupci ocenjivanja usaglašenosti;  pretpostavke usaglašenosti;  sadržina tehničke dokumentacije;  sadržina deklaracije o usaglašenosti;  znak usaglašenosti i označavanje usaglašenosti;  zahtevi koje moraju da ispune tela za ocenjivanje usaglašenosti da bi bila imenovana za postupak ocenjivanja usaglašenosti.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen proizvođačima, uvoznicima i distributerima LZO, akreditovanim organizacijama u oblasti LZO, osobama zaduženim za prodaju ili nabavku LZO, poslodavcima i licima zaduženim za bezbednost i zdravlje na radu u preduzećima, sportistima, sportskim organizacijama i rekreativcima koji koriste LZO, kao i drugim neposrednim korisnicima LZO.

Predavači:

Jelena Ivančević, samostalni savetnik, Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda, Ministarstvo privrede.

Marina Donić, samostalni savetnik u Odeljenju za bezbednost, zaštitu i životnu sredinu u ISS-u, sekretar nekoliko ISS komisija za standarde

Naknada za učešće na seminaru iznosi 10.000,00 din. Učesnici dobijaju prezentacije predavača i potvrdu o pohađanju vebinara.

Za sve učesnike vebinara odobrava se popust od 30 % pri kupovini standarda sa Spiska srpskih standarda iz oblasti LZO („Službeni glasnik RS”, br. 90/20). Ovaj popust odnosi se na kupovinu do 5 standarda iz navedene oblasti.

Informacije u vezi sa redovnim popustima, koji su utvrđeni prema broju i kategorijama učesnika, možete proveriti na tel. 011/3409-340.

Prijavite se za učešće na ovom vebinaru preko sledećeg linka: https://forms.gle/R1rQHYZt27o7qTXq9

Nakon prijave, dostavićemo vam detaljan program vebinara i predračun.

 

 

3. Interni proveravači sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda ISO/IEC 17025:2017

Datum: 6. i 7. april 2021.

Trajanje: dvodnevna obuka

Ova dvodnevna praktična obuka namenjena je internim proveravačima sistema menadžmenta laboratorija kako bi stekli i inovirali znanja prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017, a u skladu sa novom verzijom ISO 19011:2018. Obuka obiluje praktičnim vežbama čiji je cilj osposobljavanje polaznika za praktično sprovođenje internih provera.

Polaznici će kroz praktične primere i predavanja biti upoznati sa:

Principima i tehnikama provere prema zahtevima standarda ISO 19011:2018. Zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 koji se odnose na laboratorije za ispitivanje, etaloniranje i uzorkovanje, sa osvtom na najvažnije izmene u odnosu na prethodnu verziju standarda. Korišćenjem veština provere Osnovnim konceptima provere, kao što su planiranje, izrada programa provere, načinima sprovođenja provere i izveštavanje o nalazima provere.

Kome je vebinar namenjen?

Rukovodiocima laboratorija, osobama zaduženim za sistem menadžmenta, osobama odgovornim za nabavku, kao i ostalim zaposlenima koji će biti uključeni u proces sprovođenja internih provera u laboratorijama.

Predavači:

Mr Vida Živković - Magistar fizičkih nauka sa dugogodišnjim iskustvom u oblastima metrologije, akreditacije, ocenjivanja usaglašenosti i infrastrukture kvaliteta. Višegodišnje iskustvo u implementaciji različitih sistema menadžmenta i primeni standarda. Vodeći i tehnički ocenjivač tela za ocenjivanje usaglašenosti, sa velikim iskustvom u ocenjivanju posebno laboratorija za ispitivanje i etaloniranje.

Snežana Pavićević, predavač i konsultant sa više od 15 godina konsultantskog iskustva u implementaciji različitih standarda sistema menadžmenta (ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO 9001 i dr.). Član TC176/CASCO Tehničkog komiteta Instituta za standardizaciju Srbije i učestvovanje u donošenju srpskih standarda iz ove oblasti.

Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 17.500,00 din. (+ PDV). U utvrđeni iznos naknade, uračunata je cena za uslugu onlajn čitanja standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 u periodu od 5 dana.

Ovaj vebinar ISS organizuje u saradnji sa Institutom za unapređenje poslovanja (IBI), koji učesnicima nakon prijave dostavlja predračun i račun.

Prijavite se preko linka: https://forms.gle/bNAxeVkCrXSqaeQF6

 

 

4. Analiza zahteva standarda SRPS ISO 45001:2018 i preporuke za njegovu primenu

Datum: 07.april 2021.

Trajanje: jednodnevna obuka

Vebinar je posvećen međunarodnom standardu iz oblasti menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – ISO 45001:20018, koji je objavljen i kao nacionalni standard SRPS ISO 45001:20018 na srpskom jeziku.

Ovaj standard je nastao na osnovu OHSAS 18001:2007. Veliki broj organizacija širom sveta prepoznao je koristi od implementacije ovog sistema menadžmenta u postojeći sistem, koristeći minimum zahteva za uspostavljanje najbolje prakse u menadžmentu bezbednošću i zdravljem na radu. Primena ovih zahteva pomogla je organizacijama da drže pod kontrolom identifikovane opasnosti i procenjene rizike, paralelno sa poboljšavanjem performansi poslovanja. To je omogućilo poboljšanja u procesima planiranja i uspostavljanje politike bezbednosti i zdravlja na radu, uz istovremeno usaglašavanje sa važećim zahtevima zakona i ostalih propisa za bezbednost i zdravlje na radu.

ISO 45001 pripremljen je tako da može da pomogne organizacijama svih veličina i različitih delatnosti i može se integrisati sa drugim sistemima menadžmenta. Očekuje se da će njegova primena smanjiti povrede i bolesti na radnom mestu.

Posebno će biti obrađene teme: – Šta je sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S MS)? – Zašto je OH&S MS važan za organizacije i koje su koristi od njegove primene; – Razvoj ISO 45001 i njegova veza sa OHSAS 18001:2007; – Termini i definicije; – Koncept i struktura ISO 45001; – Analiza pojedinačnih zahteva ISO 45001; – Preporuke za primenu zahteva ISO 45001.

Kome je namenjen Vebinar?

Vebinar je namenjen: predstavnicima rukovodstva za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, predstavnicima rukovodstva za integrisane sisteme (IMS), predstavnicima rukovodstva za druge sisteme menadžmenta (QMS i EMS), internim proveravačima sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, kao i svima ostalima koji se bave bezbednošću i zdravljem na radu.

Predavači na ovom vebinaru su:

Branislava Milovanov, menadžer za obuke u StandCert d.o.o, predsednica KS CASCO, član KS A207 u ISS-u, menadžer kvalitetom, menadžer zaštitom životne sredine, proveravač za QMS, EMS i OHSAS

Mr Mirjana Mirković Đorđević, rukovod ilac Odeljenja za hemi-jske tehnologije, poljoprivr-edu, šumarstvo, bezbednost, životnu sredi-nu i opšte standarde u ICC-u, sekretar Komisije CASCO, proveravač za QMS

Posebna pogodnost vezana za ovaj seminar jeste to što materijal za obuku uključuje uslugu onlajn čitanja dvojezičnog izdanja standarda SRPS ISO 45001:20018 (u trajanju od 5 dana), što znatno olakšava praćenje obuke.

Naknada za učešće na vebinaru iznosi 12.000,00 din. (uključuje prezentacije predavača, onlajn čitanje standarda SRPS ISO 45001:20018 i potvrdu o pohađanju u elektronskom obliku). Informacije u vezi sa redovnim popustima, koji su utvrđeni prema broju i kategorijama učesnika, proverite na tel. 011/3409-340, 011/3409-390 ili na mejl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Prijavite se preko linka: https://forms.gle/8ox5e5KT4SF9VUmX9

Nakon prijave, dostavićemo vam detaljan program vebinara i predračun.

 

 

5. Kako do zadovoljstva korisnika primenom standarda – Preporuke i rešavanje problema u praksi

Datum: 16. april 2021.

Trajanje: jednodnevna obuka

Zakon o zaštiti potrošača moraju da poštuju sve organizacije koje obezbeđuju proizvode, procese i usluge za korisnike i ostvaruju tržišne odnose sa njima. Međutim, čak i one najuspešnije mogu biti suočene sa prigovorima svojih korisnika. Dobra praksa podrazumeva da organizacije imaju jasno definisane procese kojima će sprečiti da do prigovora, žalbe ili reklamacije uopšte dođe, a zatim i procese kojima će odgovoriti na prigovore korisnika.

Informacije dobijene kroz proces postupanja sa prigovorima mogu da doprinesu poboljšanju proizvoda i procesa, a povrh svega, onda kada se sa prigovorima ispravno postupa, mogu da poboljšaju ugled organizacije, bez obzira na veličinu, lokaciju i sektor.

Cilj ovog vebinara je da se predstavnicima sektora usluga i malih i srednjih preduzeća pomogne da unaprede znanje u cilju poboljšanja zadovoljstva svojih korisnika.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen svim zainteresovanima, a naročito vlasnicima i direktorima malih i srednjih preduzeća, menadžerima integrisanih sistema menadžmenta, menadžerima prodaje, zaposlenima u sektoru ljudskih resursa, marketingu, kao i drugima koji u svom svakodnevnom poslovanju imaju direktani i indirektan kontakt sa korisnicima, ili su uključeni u postupanje sa prigovorima i reklamacijama.

Vebinar uključuje rešavanje problema i primera iz prakse

Posebno će biti obrađene teme:

  • Pregled standarda SRPS ISO 10001, SRPS ISO 10002, SRPS ISO 10003 i SRPS ISO 10004
  • Odnosi sa korisnicima i kako ih unaprediti primenom standarda
  • Čemu služe kodeksi ponašanja prema korisnicima
  • Kako postupati sa prigovorima korisnika
  • Zašto je važno stalno razumevanje zadovoljstva korisnika
  • Primenom standarda do poboljšanje odnosa sa korisnicima
  • Aktivacija znanja – Studija slučaja – Rešavanje problema u praksi

Predavači:

Dr Ivana Mijatović, vanredni profesor Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, član Komisije KS I1/07 – Softverski inženjering, primena IT u obrazovanju i internet

Mr Mirjana Mirković-Đorđević, rukovodilac Odeljenja za hemijske tehnologije, poljoprivredu, šumarstvo, bezbednost, životnu sredinu i opšte standarde u ISS-u, sekretar Komisije KS CASCO

Naknada za učešće na vebinaru: 12.000,00 din. (obuhvata prezentacije predavača, onlajn čitanje standarda SRPS ISO 9001, SRPS ISO 10001, SRPS ISO 10002, SRPS ISO 10003 i SRPS ISO 10004, u periodu od 5 dana i potvrdu o učešću u elektronskom formatu).

Prijavite se na sledećem linku: https://forms.gle/GfDvizZdy9pvR6QW8

Nakon prijave, dostavićemo vam detaljan program vebinara i predračun.

Za sve dodatne informacije možete se javiti na tel: 0113409340 ili 0113409390, ili imejl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.